12 MÓN ĂN DÂN DÃ BẰNG TIẾNG ANH

12 MÓN ĂN DÂN DÃ BẰNG TIẾNG ANH NÊN BIẾT

1. Roasted sesame and salt: Muối vừng
2. Chicken fried with citronella: Gà xào(chiên) sả ớt
3. Sweet and sour fish broth: Canh chua
4. Tender beef fried with bitter melon:Bò xào khổ qua
5. Sweet and sour pork ribs: Sườn xào chua ngọt
6. Soya cheese: chao

12 MÓN ĂN DÂN DÃ BẰNG TIẾNG ANH

12 MÓN ĂN DÂN DÃ BẰNG TIẾNG ANH NÊN BIẾT

7. Chinese sausage: lạp xưởng
8. Salted egg-plant: cà pháo muối
9. Shrimp pasty: mắm tôm
10. Pickles: dưa chua
11. Onion pickles: Dưa hành
12. Fish cooked with fishsauce bowl: cá kho tộ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *