5 FUN PRODUCTS YOU’VE GOT TO GET!

Have you seen any unusual products lately? The Daily Mail recently featured a selection of imaginative new inventions. Here are a few of them.

The Suitcase Scooter

The Suitcase Scooter is a suitcase that can be converted into an electric scooter. It has a speed of up to about 20 km/h, and it was designed by Chinese Inventor He Liangcai. The scooter includes a throttle, brakes, lights, a GPS, a horn and a theft alarm, and has enough power to travel up to a distance of about 60 kilometres.

The Air-Conditioned Cooling Jacket

The Kuchofuku Air-Conditioned Cooling Jacket comes with two small battery-powered fans which blow cool air around your body. Designed by Hiroshi Ichigaya of Japan, the jacket allows you to stay cool with two 10-cm fans which are built into the pockets of the jacket.

The Collapsible Boot

You never know when you might need a pair of sturdy boots. But the problem is they just take up so much luggage space. But not any longer. Lems Boulder Boots weigh about 300 grams and are the lightest boots in the world. Made of nylon and leather, they can be squashed down and easily stuffed into a bag.

The Ostrich Pillow

The Ostrich Pillow can completely isolate you from the outside world. It’s perfect if you’re waiting for a flight or commuting home from work as you can shut off all surrounding noise. The strange-looking pillow was designed by Key Portilla-Kawamura and Ali Ganjavian of Studio Banana.

The Mobile Cup Holder

Have you ever tried rushing to catch a plane or train with a cup of hot coffee in your hands? With the Mobile Cup Holder, you can move at great speed without spilling your drink. The drinks holder was invented by emergency room nurse Karen Porte. The device fits onto most roller luggage and holds the cup between the retractable handles.

 

5 sản phẩm thú vị mà bạn đã nhận được!

Bạn đã thấy bất kỳ sản phẩm bất thường gần đây? Daily Mail gần đây có một lựa chọn các phát minh mới giàu trí tưởng tượng. Dưới đây là một vài trong số họ.

Chiếc vali tay ga

Vali xe tay ga là một chiếc vali có thể được chuyển đổi thành một chiếc xe tay ga điện. Nó có tốc độ lên tới khoảng 20 km / h, và nó được thiết kế bởi Nhà phát minh Trung Quốc He Liangcai. Chiếc xe tay ga bao gồm bướm ga, phanh, đèn, GPS, còi và báo trộm và có đủ sức mạnh để đi được quãng đường khoảng 60 km.

Áo làm mát điều hòa

Áo làm mát điều hòa Kuchofuku đi kèm với hai quạt nhỏ chạy bằng pin, thổi khí mát xung quanh cơ thể bạn. Được thiết kế bởi Hiroshi Ichigaya của Nhật Bản, chiếc áo khoác cho phép bạn giữ mát với hai chiếc quạt 10 cm được tích hợp vào túi áo khoác.

Boot có thể gập lại

Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần một đôi giày chắc chắn. Nhưng vấn đề là họ chỉ chiếm quá nhiều không gian hành lý. Nhưng không còn nữa. Lems Boulder Boots nặng khoảng 300 gram và là đôi giày nhẹ nhất thế giới. Được làm bằng nylon và da, chúng có thể bị đè xuống và dễ dàng nhét vào túi.

Gối đà điểu

Gối đà điểu hoàn toàn có thể cách ly bạn với thế giới bên ngoài. Nó hoàn hảo nếu bạn chờ đợi một chuyến bay hoặc đi làm về vì bạn có thể tắt tất cả tiếng ồn xung quanh. Chiếc gối có hình dáng kỳ lạ được thiết kế bởi Key Portilla-Kawamura và Ali Ganjavian của Studio Banana.

Người giữ cốc di động

Bạn đã bao giờ thử vội vã để bắt máy bay hoặc tàu hỏa với một tách cà phê nóng trong tay chưa? Với Người giữ cốc di động, bạn có thể di chuyển với tốc độ tuyệt vời mà không làm đổ đồ uống của bạn. Người giữ đồ uống được phát minh bởi y tá phòng cấp cứu Karen Porte. Thiết bị vừa với hầu hết hành lý con lăn và giữ cốc giữa tay cầm có thể thu vào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *