5 LỖI SAI PHỔ BIẾN KHI VIẾT CÂU SO SÁNH

5 lỗi sai phổ biến khi viết câu so sánh. Là một trong những cách diễn đạt cơ bản, câu so sánh xuất hiện trong cả nói và viết. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, người dùng có thể mắc phải 5 lỗi sai dưới đây.

Cùng xem qua 5 lỗi sai phổ biến khi viết câu so sánh

Nhầm lẫn câu so sánh hơn và so sánh nhất

Nguyên tắc: Dùng so sánh hơn giữa hai người, vật thể hay sự việc; so sánh nhất khi có ba chủ thể trở lên. Ví dụ:

– Marvin is wiser than Tom, but Tom is kinder. (Marvin thông minh hơn Tom, nhưng Tom lại tốt bụng hơn)

– Solomon was the wisest man of all. (Solomon là người thông thái nhất)

Sử dụng so sánh hai lần trong một câu

Nguyên tắc: Để viết một câu so sánh hơn hoặc so sánh nhất, bạn chỉ áp dụng một trong hai kiểu cấu trúc: thêm hậu tố “er/est” cho trạng từ, tính từ ngắn hoặc thêm từ “more/most” trước trạng từ, tính từ dài. Tuy nhiên, nhiều người lồng cả hai cấu trúc này vào một câu, chẳng hạn: Học tiếng anh online

– Sai: That was my most happiest moment.

– Đúng: That was my happiest moment. (Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi)

So sánh khập khiễng

Nguyên tắc: so sánh hai chủ thể cùng loại. Ví dụ:

– Sai: This coffee is better than the shop on Main Street.

– Đúng: This coffee is better than the coffee in the shop on 43 Street. (Cà phê ở đây ngon hơn cà phê ở quán trên đường 43)

Thiếu “other”, “else”

Nguyên tắc: Khi so sánh một cá thể, sự việc với phần còn lại của một tập thể, nhóm, cần sử dụng “other”, “else” để thể hiện điều này. Ví dụ:

– Sai: Greg was more trustworthy than any student in class.

– Đúng: Greg was more trustworthy than any other student in class. (Greg đáng tin hơn bất kỳ học sinh nào trong lớp)

Nhầm lẫn giữa “less” và “fewer”

Nguyên tắc: Hai từ trên đều có nghĩa “ít hơn”. Tuy nhiên, “less” dùng cho danh từ không đếm được, “fewer” dùng cho danh từ đếm được. Ví dụ:

– Aunt Martha has less patience than uncle Henry. (Cô Martha ít kiên nhẫn hơn chú Henry  – “patience” là danh từ không đếm được)

– Aunt Martha has fewer jokes than uncle Henry. (Cô Martha có ít truyện cười hơn chú Henry)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *