800 THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG NHẤT TRONG TIẾNG ANH – MỸ

800 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh – Mỹ. “The 800 Most Commonly Used Idioms In America” cung cấp 800 thành ngữ (sắp xếp theo bảng chữ cái) thường được sử dụng nhiều nhất, có thể giúp bạn hiểu và ứng dụng dễ dàng nhờ các giải thích rõ ràng kèm ví dụ minh hoạ cụ thể.

800 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh - Mỹ

Tài liệu 800 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh – Mỹ

Tải tài liệu tại đây: ispeak.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *