9 DANH TỪ CÓ DẠNG SỐ NHIỀU ĐẶC BIỆT

9 danh từ có dạng số nhiều đặc biệt. Trong tiếng Anh, bạn thường nghe đến quy tắc thêm “s” vào một danh từ số ít để biến thành số nhiều, chẳng hạn: one apple – một quả táo, two apples – hai quả táo. Trên thực tế, một ngôn ngữ thường phức tạp hơn nhiều, ví dụ: two deer (hai con hươu), three teeth (ba cái răng), four mice (bốn con chuột). Học tiếng anh online

Cùng học 9 danh từ có dạng số nhiều đặc biệt

Theo thời gian, tiếng Anh dần có những thay đổi để phù hợp với nhu cầu diễn đạt của con người. Trong quá trình đó, nhiều ngoại lệ ra đời một cách ngẫu nhiên hoặc những lý do khác nhau như ảnh hưởng văn hóa quốc gia khác, lưu giữ dấu ấn văn hóa các thời đại. Cùng tìm hiểu 9 danh từ được chuyển từ số ít sang số nhiều một cách kỳ quặc so với những trường hợp thông thường của tiếng Anh.

One goose /ɡuːs/Two geese /ɡiːs/: con ngỗng
One cul-de-sacTwo cul-de-sacs hoặc culs-de-sac /ˈkʊldəˌsak/: ngõ cụt, phố cụt
One moose /muːs/: nai sừng tấmTwo moose
One brother-in-law /ˈbrʌðərɪnlɔː/: anh em rểTwo brothers-in-law
One passer-by /pɑːsəˈbʌɪ/: người qua đườngTwo passers-by
One millennium /mɪˈlɛnɪəm/: nghìn nămTwo millennia
One (pair of) scissors: cái kéoTwo scissors /ˈsɪzəz/
One fish /fɪʃ/: con cáTwo fish
One do: nốt đô (âm nhạc)Two dos hoặc do’s’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *