CÁC HÌNH THỨC RÚT GỌN TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Các hình thức rút gọn trong giao tiếp tiếng Anh – Ắt hẳn bạn cũng ít nhiều lần gặp nhưng từ này :gimme, gonna,init… trong các bài hát hay mẩu đối thoại thông thường…

Các hình thức rút gọn trong giao tiếp tiếng Anh

Tổng hợp Các hình thức rút gọn trong giao tiếp tiếng Anh

Không ít bạn sẽ lúng túng, “vò đầu bứt tóc” không hiểu mà có tìm trong từ điển cũng chưa chắc gì ra.

Vậy thì bạn hãy thử xem: đây chính là hình thức nói ngắn gọn (tốc độ nhanh, phát âm không chuẩn) người ta thường sử dụng khi nói chuyện thân mật (vì vậy đừng dại mà dùng nó trong nói và viết ở hình thức trang trọng nhé bạn).

1) Gimme = give me: Can u gimme a hand?

2) Gonna = going to

ex: Nothing’s gonna chang my love for you(^^)..

3) Gotta :

a/ =(have) got a

ex: she has’n gotta penny

b/ =(have) got to

ex: i have gotta go now

4) Init = isn’t it

ex: init Strange?

5) Kinda = kind of

ex: she’s kinda cute

6) Lemme = let me

ex: lemme go!

7) Wanna :

a/ = want to

ex: do you wanna watch TV?

b/ = want a

ex: I don’t wanna news from you

Xong rồi nhưng bây giờ bạn hãy xem sự biến hóa muôn nẻo của tiếng Anh nè:

_Do you want a beer?-> Do you wanna beer?–> D’you wanna beer?—> D’ya wanna beer?—-> Ya wanna beer?—–>Wanna beer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *