CÁC MẪU CÂU TIẾNG ANH THƯỜNG DÙNG ĐỂ VIẾT EMAIL THƯƠNG MẠI

Các mẫu câu tiếng Anh thường dùng để viết email thương mại. Trong tiếng anh giao tiếp hằng ngày thì việc viết email bằng tiếng anh cũng là một trong những kĩ năng quan trọng cần thiết đối với người đi làm. Tuy nhiên viết mail sao cho hay cho đúng luôn là một câu hỏi lớn của nhiều bạn, dưới đây là một số mẫu câu tiếng Anh thông dụng dùng trong viết mail mà bạn có thể tìm thấy trong đó sự hữu ích cho mình!

Các mẫu câu tiếng Anh thường dùng để viết email thương mại

Các mẫu câu tiếng Anh thường dùng để viết email

Chào hỏi ngắn gọn ban đầu

Dear Mr. …./ Ms… (Nếu bạn biết tên người nhận)

Dear Sir or Madam (Nếu bạn không biết tên người nhận)

I hope you are enjoying a fine summer. (Tôi hi vọng ngài đang có một mùa hè thú vị)

Thank you for your kind letter of January 5th. (Cảm ơn ngài vì bức thư ngày 5/1).

I came across an ad for your company in The Star today. (Tôi vô tình nhìn thấy quảng cáo của công ty anh trên tờ The Star ngày hôm nay).

It was a pleasure meeting you at the conference this month. (Rất hân hạnh vì đã được gặp ngài tại buổi hội thảo vừa qua)

I appreciate your patience in waiting for a response. (Tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn chờ đợi hồi âm của ngài).

Nêu rõ mục đích viết mail

I am writing – Tôi viết e-mail nhằm… to inform you that … – thông báo với bạn rằng…

I am contacting you for the following reason… – Tôi liên hệ với bạn vì…

I recently read/heard about ….. and would like to know …. – Tôi được biết rằng…. và tôi muốn biết…

Referring to previous contact – Khi muốn nhắc tới việc liên lạc trước đó

Thank you for your e-mail  – Cám ơn bạn đã gửi mail

Thank you for contacting us. – Cám ơn đã liên hệ với chúng tôi.

In reply to your request, … – Tôi xin trả lời về yêu cầu của bạn…

Thank you for your e-mail regarding … – Cám ơn e-mail của bạn về việc…

With reference to our telephone conversation yesterday… – Như chúng ta đã trao đổi qua cuộc điện thoại ngày hôm qua,…

Further to our meeting last week … – Như cuộc họp của chúng ta vào tuần trước,…

It was a pleasure meetig you in London last month. – Tôi rất vui vì có cuộc gặp gỡ với bạn ở London vào tháng trước…

I would just like to confirm the main points we discussed on Tuesday. – Tôi muốn xác nhận về các nội dung chúng ta đã thảo luận vào thứ 3.

Các câu kết thúc email ấn tượng

I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. (Tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông/bà có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.)

If you would like any further information, please don’t hesitate to contact me. (Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.)

I look forward to… (Tôi rất trông đợi…)

Please respond at your earliest convenience. (Xin hãy hồi âm ngay khi các ngài có thể).

Nếu bạn bắt đầu bằng Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, hay Dear Ms, bạn nên kết thúc thư bằng cụm sau: Yours sincerely,  (kính thư)

Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lá thứ bằng Dear Sir, Dear Madam, hay Dear Sir or Madam, hãy dùng câu sau: Yours faithfully, (kính thư)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *