CÁC TỪ VIẾT TẮT THƯỜNG GẶP VÀ NGHĨA ĐẦY ĐỦ

Các từ viết tắt thường gặp và nghĩa đầy đủ

NASA : National Aeronauties-and-Space Administration
Cơ quan hàng không và không gian Mỹ

FBI : Federal Bureau of Investigation
Cơ quan điều tra những vụ phạm pháp và bảo vệ an ninh của Hoa Kì

www : World Wide Web
trang web phủ khắp toàn thế giới

PRO : Public Record Office
Cụ lưu trữ hồ sơ quốc gia

UFO : Unidentified Flying Object
Vật thể bay ko xác định

CD : Compact Disc
Đĩa lưu trữ dữ liệu

LAN : Local Area Network
Mạng nội bộ

DJ : Disc Jockey
Người mở đĩa hát tại các buổi hội

CPU : Central Processing Unit
Bộ phận xử lí trung tâm

VDU : Visual Display Unit
Thiết bị hiển thị hình ảnh

RAM : Random Access Memory
Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên

PhD : Doctor of Phylosophy
Tiến sĩ triết học

Các từ viết tắt thường gặp và nghĩa đầy đủ cần biết

Ngoài ra, dưới đây là những từ viết tắt đang được giới trẻ sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội:

Các từ viết tắt thường gặp và nghĩa đầy đủ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *