CÁCH CHÀO HỎI BẰNG TIẾNG ANH

Cách chào hỏi bằng tiếng Anh. Trong tiếng Anh giao tiếp, câu hỏi HOW ARE YOU không chỉ dùng để hỏi về sức khỏe. Thực tế, nó được dùng nhiều để chào hỏi và bắt đầu cuộc hội thoại. Nếu bạn đã xem bài viết “Bắt chuyện với người nước ngoài như thế nào?” của iSpeak.vn, bạn nên xem thêm clip này để biết được chúng ta nên nói như thế nào trong THỰC TẾ.

Cách chào hỏi bằng tiếng Anh

Cách chào hỏi bằng tiếng Anh nên biết

Một màn chào hỏi tự nhiên sẽ giúp bạn có một cuộc trò chuyện tuyệt vời!

Dưới đây là 20 cách trả lời cho câu hỏi “How are you”, các bạn đọc và bổ sung vào vốn từ vựng của mình để gia tăng khả năng giao tiếp Tiếng Anh hiệu quả nhé!

1. Very well,(thank you).
2. I’m fine, (thank you). How are you?
3. All right, (thank you).
4. Quite well, (thank you)
5. Oh, (I’m) on top of the world, (thanks)

6. (I’m) full of the joys of spring!

7. Fine, (thanks).

8. I’m extremely well, (thank you). – Tôi cực kỳ mạnh khỏe, (cám ơn).
9. I’m in excellent health, (thank you) – Sức khỏe tôi tuyệt vời. (cám ơn),
10. I’m very well indeed, (thank you). – Tôi thực sự rất khỏe., (cám ơn).

When you’re not feeling 100% well or cheerful:
11. So – so, (thanks).
12. OK, (thanks).
13. Mustn’t grumble.
14. Can’t complain.
15. Fair to middling, (thanks).
16. Not so/ too bad, (thanks)
17. Pretty fair, (thanks).
18. Bearing up.
19. Surviving .
20. Still alive,thanks – [when you are not feeling at all well]

Mời các bạn tham khảo thêm clip dưới đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *