CÁCH ĐƯA RA DỰ ĐOÁN BẰNG TIẾNG ANH – HỌC TIẾNG ANH ONLINE TRỰC TUYẾN

Cách đưa ra dự đoán bằng tiếng Anh – Học tiếng anh online

Predictions:

Khi muốn đưa ra một lời dự đoán (điều mà chúng ta nghĩ nó sẽ xảy ra trong tương lai) chúng ta có thể lựa chọn giữa:

 • Will theo sau bởi một động từ không kèm theo to
 • Hoặc going to theo sau là một động từ

What (do you think)

 • will happen?
 • is going to happen?

(I think) …

 • will …
 • won’t …
 • is going to …
 • isn’t going to …

Cách đưa ra dự đoán bằng tiếng Anh

Một số​ ví dụ Cách đưa ra dự đoán bằng tiếng Anh:

 • “What do you think will happen next year?”
 • “Next week is going to be very busy, I think.”
 • “There won’t be a rise in house prices next year.”
 • “He isn’t going to win the election.”

Điều cần chú ý:
“He won’t do it” là dạng rút gọn của ” he will not do it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *