CÁCH GIỚI THIỆU BẢN THÂN ĐƠN GIẢN

Cách giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh. Họ tên, quê quán, công việc và một vài sở thích là những thông tin cơ bản khi giới thiệu bản thân mình với người khác. Học tiếng anh online trực tuyến

Học Cách giới thiệu bản thân đơn giản bằng tiếng Anh

Giới thiệu bản thân không nằm ở việc chỉ nêu tên mình. Những thông tin khác bạn có thể kể thêm là quê quán, công việc, một vài sở thích… Tuy nhiên, nội dung câu chuyện, văn phong có thể linh hoạt tùy vào mỗi hoàn cảnh.

Nhìn chung, việc giới thiệu bản thân có thể chia thành ba phần nhỏ: Chào hỏi, thêm thông tin cơ bản và chia sẻ sở thích.

Chào hỏi

– Hello. My name is Richard Walker.

– Hello, my name is Richard.

– Hi

– Hello

– Hey

– Hey! I am Richard.

– Hi! They call me Richard.

Trong những cách nói trên, hai câu đầu có sắc thái trang trọng trong khi những câu còn lại rất thân thiện, phù hợp với bạn bè, những người bằng tuổi.

Thêm thông tin cơ bản

Tuổi tác (age)

– I am 26 years old. (formal – trang trọng)

– I am 26. (infrormal – thân thiện)

Công việc

– I am a teacher. (Tôi là một giáo viên)

– I work as an architect. (Tôi là một kiến trúc sư)

– I work in an ad agency. (Tôi làm việc cho một văn phòng quảng cáo)

– I work in logistics. (Tôi làm việc trong ngành vận tải)

Quê quán, nơi ở

– I am from Michigan.

– I hail from Massachusetts.

– I come from New York.

– I live in Chicago.

Chia sẻ sở thích

– I like reading books. (Tôi thích đọc sách)

– I am a good cook. (Tôi là một đầu bếp cừ)

– I am good at playing chess. (Tôi giỏi chơi cờ)

– I like shopping when I’m free. (Tôi thích đi mua sắm khi rảnh rỗi)

– I have a passion for traveling. (Tôi mê du lịch)

– I enjoy taking pictures. (Tôi thích chụp ảnh)

– I’m very interested in learning history. (Tôi rất thích thú tìm hiểu lịch sử)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *