CÁCH HỎI THĂM SỨC KHỎE AI ĐÓ BẰNG TIẾNG ANH

Cách hỏi thăm sức khỏe ai đó bằng tiếng Anh

Asking how someone is…

– How are you?: cậu có khỏe không?
– How’s it going?: tình hình thế nào? (khá thân mật)
– How are you doing?: tình hình thế nào? (khá thân mật)
– How’s life?: tình hình thế nào? (khá thân mật)
– How are things?: tình hình thế nào? (khá thân mật)

Cách hỏi thăm sức khỏe ai đó bằng tiếng Anh

Tổng hợp Cách hỏi thăm sức khỏe ai đó bằng tiếng Anh

– I’m fine, thanks: mình khỏe, cảm ơn cậu
– I’m OK, thanks: mình khỏe, cảm ơn cậu
– Not too bad, thanks: không tệ lắm, cảm ơn cậu
– Alright, thanks: ổn cả, cảm ơn cậu
– Not so well: mình không được khỏe lắm
– How about you?: còn cậu thế nào?
– And you?: còn cậu?
– And yourself?: còn cậu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *