CÁCH VIẾT ĐỊA CHỈ BẰNG TIẾNG ANH

Cách viết địa chỉ trong Tiếng Anh có nhiều khác biệt so với Tiếng Việt. Vì vậy, nhằm giúp các em học sinh có thể viết và nói địa chỉ đúng ngữ pháp, ISpeak gửi tới các em hưỡng dẫn cụ thể cách viết địa chỉ bằng Tiếng Anh. 

Cách viết địa chỉ bằng Tiếng Anh

Đối với địa chỉ nhà của người Việt thường ghi là số nhà…, đường… xã, phường… , huyện/quận… , thành phố/ tỉnh…

Tuy nhiên, cách viết địa chỉ trong tiếng Anh thì lại có một sự thay đổi khá nhiều.

  • Đối với tên đường, xã/phường hay quận/huyện nếu có chữ thì đặt chữ lên trước. Ví dụ: Tran Thai Tong street, Dich Vong ward,Cau Giay District
  • Đối với tên đường, xã/ phường, quận/ huyện nếu có số thì đặt sốra phía sau. Ví dụ: Street 1 , Ward 3 , District 9

Cách hỏi địa chỉ bằng Tiếng Anh

-How long have you lived there? = Bạn sống ở đó bao lâu rồi?

-Do you like living here? = Bạn có thích sống ở đó không?

-Do you live in an apartment or house? = Bạn sống ở nhà riêng hay là chung cư?

-Do you like that neighborhood? = Bạn có thích môi trường xung quanh ở đó không?

-Do you live with your family? = Bạn có sống với gia đình bạn không?

-How many people live there? = Có bao nhiêu người sống với bạn?

-What’s your address? = Địa chỉ của anh là gì?

-Where is your domicile place? = Nơi cư trú của anh ở đâu?

-Are you a local resident? = Có phải anh là cư dân địa phương không?

-Where are you from? = Bạn từ đâu đến?

-Where do you live? = Bạn sống ở đâu?

-Where is … ? = ….  là ở đâu vậy?

-What is …. like? = ….  trông như thế nào?

Một số mẫu câu hỏi và trả lời về địa chỉ

-What is your current address?(Địa chỉ hiện tại của bạn là gì?)

It’s 156 Allen street (156 đường Allen)

-What is your permanent address? (Địa chỉ thường trú của bạn là gì?)

My pernament address is 406 Leroy street, Manhattan, New York (Địa chỉ thường trú của tôi là 406 đường Leroy, quận Manhattan, thành phố New York)

-Where do you live? (Bạn sống ở đâu?)

I live at 406 Leroy street, Manhattan, New York (Tôi sống ở 406 đường Leroy, quận Manhattan, thành phố New York)

I live in New York city (Tôi sống ở thành phố New York)

Trên đây là cách viết chính xác địa chỉ bằng Tiếng Anh. Việc nắm vững ngữ pháp hỏi và trả lời sẽ giúp bé làm bài tập đúng và giao tiếp tốt. Nhờ vậy, trong những chuyến đi du lịch nước ngoài bé có thể thành hướng dẫn viên cho bố mẹ rồi. Ngoài ra, bé còn tự tin chỉ đường cho người nước ngoài tại Việt Nam nữa. Thật tuyệt phải không nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *