CỔ TÍCH SONG NGỮ: CÔ NÀNG LƯỜI NHÁC VÀ CÔ NÀNG CHĂM CHỈ (P.1)

Dù ở đất nước nào, truyện cổ tích đều là một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Đằng sau hình ảnh của những nàng công chúa, chàng hoàng tử, gã khổng lồ hay mụ phù thủy đều là những thông điệp sâu sắc của cuộc sống, hướng người đọc tới cái thiện, cái đẹp.

Học tiếng Anh qua các câu chuyện cổ tích trên thế giới không chỉ giúp chúng ta nâng cao trình độ ngôn ngữ, mà còn làm phong phú tâm hồn, hiểu hơn về nền văn hóa các dân tộc khác nhau.

Với một người siêng năng, lương thiện luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và trung thực sẽ luôn có thái độ lạc quan. Khó khăn thử thách chỉ làm cho họ mạnh mẽ hơn và họ sẽ nhận được sự ban tặng. Ngược lại, với những ai lười nhác, đố kỵ, giả dối sẽ có một kết cục không tốt đẹp.

Tóm tắt truyện:

There was a house in far away village. A house where lived a husband and a wife. Both of them had one daughter each from the previous marriage.

Có một ngôi nhà trong một ngôi làng xa xôi. Một người vợ và chồng chung sống trong ngôi nhà. Mỗi người lại có một cô con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước của họ.

The wife loved her daughter a lot. She gave her new clothes to wear and never asked her to do work. Her daughter thus became very lazy. She could sit around all day without doing nothing but admiring herself.

Người vợ rất yêu chiều người con riêng của mình. Bà ta mua cho con đủ thứ váy áo và không để cô động vào việc gì. Cô con gái vì vậy mà trở nên lười nhác. Cô nàng có thể không làm gì cả ngày ngoài việc chỉ tán dương mình.

On the other hand, the wife treated her step daughter very poorly. The wife would make do all the housework and yet, the girl never complained. Her father watched it all. His heart ached for his daughter but he could not do anything. Overtime, he had become too weak and stayed unwell.

Trái lại, bà ta đối xử với người con của chồng rất tồi tệ. Bà yêu cầu cô gái làm tất cả mọi việc nhưng cô không than vãn bao giờ. Cha cô quan sát hết mọi việc. Trái tim ông nhói đau vì tình cảnh của con gái nhưng ông không thể làm gì được. Dần dần, ông trở nên ốm yếu.

– My daughter, I am so sorry! I can’t give you anything.

– Con gái yêu quý. Cha thật sự xin lỗi! Ta không thể lo cho con được gì hết.

– No father, don’t be sorry! You loved and cared for me all your life! It’s my turn now to take care of you. I will work and earned a lot of money. This is a difficult time for us. It will be over soon!

– Không đâu thưa cha, cha đừng thấy có lỗi. Cha đã yêu thương và quan tâm con cả đời rồi. Giờ đến lượt con chăm sóc cho cha. Con sẽ làm việc và kiếm nhiều tiền. Đây là thời kỳ khó khăn của chúng ta. Nhưng nó sẽ sớm qua thôi!

The wife was quietly listening to all of this. She thought: “Why didn’t I think of it? I should send her out to make her work with a wealthy family and whatever she earns will be mine. I and my daughter then have the life I always wanted!

Người vợ lặng lẽ nghe hết câu chuyện giữa hai người. Bà ta nghĩ: “Tại sao mình lại không nghĩ đến điều đó? Mình nên gửi nó ra ngoài và bắt nó làm việc cho một gia đình giàu có và tất cả những gì nó kiếm được sẽ là của mình. Mình và con gái sẽ có một cuộc sống mà ta hằng mong muốn.

– You’re right! Your father stayed ill a lot, you know. And then there are other expenses. Why don’t you go out and work with a wealthy family? You can be a good servant.

– Con nói đúng đó. Cha con ốm đau nằm đó, con cũng thấy rồi. Và có bao nhiêu khoản chúng ta phải chi trả. Tại sao con không ra ngoài và làm việc cho một gia đình nào đó. Con sẽ là một người hầu tốt đó!

The father didn’t agree with his wife. However, the girl wanted to work and next morning, she was ready to leave. She would look for work with a wealthy family. Her step mother didn’t give any food or water for the journey. But the girl didn’t mind.

Người cha không đồng ý với vợ mình. Tuy nhiên, cô con gái muốn làm việc và sáng hôm sau, cô đã sẵn sàng rời nhà. Cô sẽ tìm việc ở một gia đình khá giả. Người mẹ kế không đưa cho cô chút thức ăn hay nước uống nào cho chuyến đi nhưng chuyện đó không làm cô gái bận tâm.

Her father said:

Take good care of yourself, my child. And remember: Never say no to anyone asking for help. And be diligent. Whatever you do, do it with all your heart.

Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé con gái. Và không bao giờ được nói không với người nhờ giúp đỡ. Và hãy thật chăm chỉ. Những gì con làm, hãy làm với cả trái tim của mình.

And the daughter left. She walked from hill to hill but she found nothing. She walked for days but didn’t see anybody. And yet, she didn’t lose hope.

Và cô con gái rời đi. Cô đi hết ngọn đồi này đến ngọn đồi kia nhưng không thấy gì cả. Cô đi bộ mấy ngày trời nhưng không thấy ai cả. Tuy nhiên, cô không đánh mất hy vọng.

A little ahead, she came across a talking tree. It was completely dried up.

Ở ngay đằng trước, cô đi qua một cái cây biết nói. Nó gần như đã chết khô.

Hello, girl. You seem to be going somewhere. Will you help me in getting rid of my dried branches? I will do you a good deed in return.

Xin chào cô gái. Có vẻ cô đang đi đâu đó. Cô có thể giúp tôi bỏ các cành cây khô héo được hay không. Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng.

– Oh, of course!

– Ồ được thôi!

The girl then climb up and broke all the dry branches with her hand. She didn’t stop till the tree was completely clean of dry twigs and ready to grow new leaves and fruits! The tree thanked her and the girl walked ahead.

Cô gái liền trèo lên cây và bỏ đi các cành cây khô. Cô không ngừng tay cho đến khi cái cây hết cành khô và sẵn sàng để ra lá và quả mới. Cái cây cảm ơn cô và cô gái tiếp tục đi về phía trước.

A little further, she found a dying vine. The vine spoke to the girl, “Hello. Will you plough near my roots. I will do a good deed in return. She took the spade and began to plough. She ploughed till her arm were sore. The vine thanked her and the girl walked ahead.

Đi được thêm một chút, cô gặp một cây nho khô. Nó nói với cô gái: “Xin chào cô gái. Cô có thể xới đất quanh cái cây của tôi không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”.

Cô gái cầm lấy cái thuỗng mà bắt đầu xới đất. Cô xới cho đến lúc tay cô đau nhức. Cây nho cảm ơn cô và cô đi về phía trước.

A little futher, she came across a broken oven. And it call out to her, “Little girl, Can you clean and make me tidy? I will do a good deed in return”.

Xa hơn chút nữa, cô đi qua một cái lò nướng bị nứt. Và nó gọi cô gái: “Cô có thể lau chùi và dọn dẹp cho tôi được sạch không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”.

The girl saw that the oven had a lot of cracks. She brought some mud and mixed it with her feet. She then used that mud to cover all the cracks. The oven thanked her and she then walked ahead.

Cô gái thấy chiếc lò có nhiều vết nứt. Cô lấy một chút bùn và lấy chân trộn bùn. Rồi cô dùng chỗ bùn đó chát lên những vết nứt. Chiếc lò cảm ơn cô và cô tiếp tục đi về phía trước.

A little further, she came across a broken well and it spoke to her Oh hello, will you take out the stale water and make me tidy? I will do you a good deed in return.

Xa thêm chút nữa, cô đi qua một cái giếng nứt và nó nói với cô: Ồ xin chào, cô có thể múc bỏ váng nước bẩn và làm tôi trong lại được không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng.

The girl drew out all the stale water and scrubbed well clean. The well thanked her and she then walked ahead.

Cô gái múc bỏ hết nước bẩn và cọ sạch chiếc giếng. Cái giếng cảm ơn cô và cô tiếp tục đi về phía trước.

A little further, she heard a cute little voice. It was a dog. It said to her: “Will you trim my hair and give me a bath at the river? I will do you a good deed in return”. And girl did the same. It thanked her. The girl washed herself and walk ahead.

Xa hơn chút nữa, cô nghe thấy một giọng nói nhỏ. Đó là một chú cún. Nó nói với cô: “Cô có thể chải lông cho tôi và tắm cho tôi ở dưới sông kia không? Tôi sẽ đền ơn cô xứng đáng”. Và cô gái đã làm đúng như vậy. Nó cảm ơn cô gái. Cô gái tắm rửa rồi đi về phía trước.

Soon, it grew dark. She came across a house. There lived seven fairies.

Chả mấy chốc trời tối. Cô đi ngang qua một ngôi nhà. Có 7 nàng tiên sống ở trong đó.

–  Um… sorry to disturb you but it’s dark outside. Can I stay here for the night?

– Uhm…cháu xin lỗi đã làm phiền nhưng trời đã tối. Cháu có thể ở lại đây nghỉ đêm không ạ?

– Where are you going?

– Cháu đang đi đâu đấy?

– I’m looking for some work.

– Cháu đang tìm một công việc.

–  Is that so? Why don’t you work here? There are seven rooms. You will have to clean all the six rooms every day but remember never enter the seventh room. Do you agree?

– Thật thế sao? Sao cháu không làm việc ở đây? Có bảy căn phòng. Hàng ngày cháu hãy dọn dẹp sáu căn phòng nhưng hãy nhớ không bao giờ được vào căn phòng thứ bảy. Cháu có đồng ý không?

– Oh, I am so grateful thank you. I will do as you say.

– Ôi, cháu rất biết ơn cô. Cháu sẽ làm như lời cô căn dặn.

And so the girl did. She woke up everyday and cleaned all the six rooms. She never looked at the seventh room.

Và cô gái làm đúng như vậy. Cô thức dạy mỗi ngày và lau dọn sáu căn phòng. Cô không bao giờ để ý tới căn phòng thứ bảy.

A year passed and the girl had earned enough money. She wished to return to her ailing father.

Một năm trôi qua và cô gái đã kiếm đủ tiền. Cô muốn về nhà thăm người cha đau ốm của mình.

– Before you leave, tell us why weren’t you curious about the seventh room?

– Trước khi đi, cháu hãy nói cho chúng ta biết vì sao cháu không bao giờ tò mò về căn phòng thứ bảy?

–  My father taught me to always follow my duty.  For as long as I worked here, my duty was to obey you.

– Cha cháu dạy cháu luôn làm đúng bổn phận của mình. Chừng nào còn ở đây, bổn phận của cháu là vâng lời các cô.

The fairies were pleased with her honesty and diligence. They took the girl to the seventh room. Their inside, were heaps of gold and silver coins.

Các nàng tiên rất hài lòng với sự trung thực và cần cù của cô gái. Họ dẫn cô tới căn phòng thứ bảy. Có rất nhiều đồng tiền vàng và bạc ở trong đó:

– Go and roll over those coins, whatever sticks to you is yours.

The girl did it. She rolled over in the heap of gold coins and then  in the heap of silver coins.  She shone like a star as all the coins stuck to her. She waved goodbye to the fairies and left.

– Hãy lăn lên trên đám tiền đó, những gì dính vào người con là của con.

Cô gái làm như vậy. Cô lăn qua lăn lại trên đống tiền vàng và sau đó cô lăn qua đám tiền bạc. Cô sáng lấp lánh như một ngôi sao khi những đồng tiền dính vào cô. Cô vẫy tay tạm biệt các nàng tiên và rời đi.

On her way back, she found a dog she had bathed. The dog now had long pearls instead of hair.

Trên đường trở về, cô thấy cô cún mà cô đã tắm cho nó. Cô cún bây giờ có bộ lông dài đính ngọc trai.

– Come girl! You helped me when I was in need. Come and take as many pearls as you want.

– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy đến đây và lấy bao nhiêu ngọc trai mà cô muốn.

The girl wrapped the string of pearls around her hands, legs and neck. She thanked the dog and walked away.

Cô gái đeo chuỗi ngọc trai vào tay, chân và cổ. Cô cảm ơn chú chó và đi tiếp.

A little further she found the well she had cleaned.

Đi xa hơn, cô thấy cái giếng mà cô đã cọ sạch.

–  Come girl! You helped me when I was in need! Come drink water and quench your thirst!

– Tới đây cô gái! Cô đã giúp đỡ tôi khi tôi cần! Tới đây và uống nước cho thỏa cơn khát nào!

The girl took a jug, filled it with water and drank to her heart’s content. She thanked the well and walked away.

Cô gái lấy một cái bình, múc nước và uống thỏa thích. Cô cảm ơn cái giếng và đi tiếp.

A little further, she found the oven she had mended.

Xa hơn nữa, cô thấy chiếc lò mà cô đã sửa những vết nứt.

–  Come girl! you helped me when I was in need! Come eat this fresh bread and cake!

–   Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần! Hãy tới đây và ăn những chiếc bánh mỳ và bánh ngọt tươi ngon này.

So the girl ate as much as she wanted and carried some for her father. She then thanked the oven and walked away.

Cô gái ăn bao nhiêu bánh mà cô muốn và mang một ít về cho cha. Sau đó cô cảm ơn cái lò và đi tiếp.

A little further, she found the vine she had ploughed.

Đi xa hơn chút nữa, cô thấy cây nho mà cô đã xới gốc.

– Come girl! You helped me when I was in need. Come drink this fresh wine!

–  Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy tới đây và uống nước nho tươi ngon này!

And so the girl drank as much as she wanted and took some for her father.She thanked the vine and walked away.

Cô gái uống bao nhiêu tùy thích và cô mang một ít về cho cha. Cô cảm ơn cây nho và đi tiếp.

A little further, she found the tree she had helped. The tree was green as ever and bore fresh pears.

Đi xa hơn, cô thấy cái cây mà cô đã giúp. Cái cây giờ xanh tươi và có những quả lê tươi ngon.

–  Come girl! Girl you helped me when I was in need. Come and eat these fresh pears.

– Tới đây cô gái! Cô đã giúp tôi khi tôi cần. Hãy tới đây và ăn những trái lê tươi ngon này.

And so the girls eat as much as she wanted and pluck some for her father. She thanked the tree and walked away.

Cô ăn lê thỏa thích và hái một ít cho cha. Cô cảm ơn cây lê và rời đi.

As she returned home she was happy to see her father. He wasn’t ill anymore and was waiting for her at the door.  She ran to him and hugged him tight. When the mother came, she was shocked to see the husband healthy and the daughter wealthy. She was covered from head to toe in gold and silver and much more. Ignoring the mother, the father and his daughter walked inside. The stepmother realized that her husband will not let her have anything. She immediately called out to her daughter and asked her to go look for work in a wealthy family.

Khi cô trở về nhà, cô rất vui khi thấy cha cô. Ông không còn ốm yếu nữa và đang đợi cô ở bên bậu cửa. Cô chạy tới và ôm cha thật chặt. Khi bà mẹ kế tới. Bà ta rẫ rất kinh ngạc hi thấy người chồng khỏe mạnh và cô gái trở nên giàu có. Người cô phủ đầy vàng bạc từ đầu tới chân. Không để ý tới bà mẹ, người cha và cô con gái bước vào nhà. Bà mẹ kế nhận ra rằng người chồng sẽ không cho bà ta chút gì. Ngay lập tức bà gọi con gái và nói với cô hãy đi tìm việc ở gia đình giàu có.

Trong phần 2, câu chuyện kể về hành trình của cô gái lười biếng đi tìm việc. Điều đón chờ cô là gì? Chúng ta cùng theo dõi trong bài tới nhé!

Theo Vietnamese Fairy Tales

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *