CỔ TÍCH SONG NGỮ: NÀNG TIÊN TRONG ỐNG TRE

Câu chuyện cổ tích về nàng công chúa Ánh Trăng hay nàng Tiên trong ống tre rất phổ biến và quen thuộc với trẻ em Nhật Bản và được coi là một truyền thuyết lâu đời nhất trong lịch sử nước Nhật.

Long ago, an old bamboo cutter and his wife eked out a lonely existence. One day, the bamboo cutter was surprised to see a bamboo stalk glowing with light. When he cut it open, he found a tiny girl nestled inside. He took her home and he and his wife raised the radiant child as their own. When the bamboo cutter returned to work, he found that the stalk the child had occupied would contain gold when he cut it open again. Soon he and his wife were rich and able to buy a big house.

Ngày xửa ngày xưa, có một cặp vợ chồng già hiếm muộn làm nghề đốn tre. Một ngày nọ, người đốn tre đã rất kinh ngạc khi thấy một cây tre phát sáng. Khi chặt cây tre xuống, ông thấy một cô gái nhỏ đang nép mình ở bên trong ống tre. Ông đưa cô bé về nhà và hai vợ chồng già cùng nuôi nấng đứa trẻ. Khi người đốn tre trở lại làm việc, ông tìm thấy trong thân cây tre mà ông đã thấy đứa bé có rất nhiều vàng. Sau đó ông nhanh chóng trở nên giàu và có thể mua một căn nhà lớn.

During that time, the child grew to become a beautiful young woman. She gave off a faint glow, and to look on her filled her old parents with joy. They named her Princess Moonlight because of her glow. Soon though word of her beauty spread far and wide, and men from all over clamored to lay their eyes on her. Five noblemen in particular were enamored with her, staying outside her house for days on end just to catch a glimpse of her. Finally, her aged father persuades the girl to at least give them a chance.

Trong thời gian đó, đứa trẻ lớn lên và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng luôn phát ra ánh sáng nhẹ nhàng và cha mẹ luôn tràn đầy niềm hạnh phúc khi nhìn thấy nàng. Họ đặt tên cô là nàng công chúa Ánh Trăng bởi vẻ đẹp ánh sáng mà nàng luôn mang theo. Không lâu sau, lời đồn về vẻ đẹp của nàng đã lan truyền và những người đàn ông rất mong muốn thấy cô. Có năm nhà quý tộc say mê nàng, họ ở bên ngoài nhà cô nhiều ngày chỉ để thoáng nhìn thấy nàng. Cuối cùng, người cha già đã thuyết phục nàng cho họ một cơ hội.

She tells the would-be husbands that she would marry whoever carries out a task she gives them. Each was given an impossible task. The first was asked to bring her the stone bowl of the Buddha back from India. The second was to give her the branch of a miraculous tree growing on Mount Horai, that was said to sprout jewels instead of fruit. The third was asked to bring her the skin of a fire-rat, from China. The fourth was told to bring her a colorful jewel that a dragon carried on its head, while the fifth was tasked with finding the swallow which carried a shell in its stomach and bring the shell back to her.

Nàng nói rằng ai mà thực hiện được yêu cầu của nàng thì sẽ lấy làm chồng. Mỗi người được giao một nhiệm vụ. Người thứ nhất được yêu cầu mang về cho nàng chiếc bát đá của đức Phật từ Ấn Độ. Người thứ hai được yêu cầu mang về một nhánh cây thần kỳ mọc trên núi Horai, mà người ta cho rằng nó trổ ra những viên ngọc thay vì quả. Người thứ ba được yêu cầu mang về cho nàng bộ lông của con chuột lửa từ Trung Quốc. Người thứ tư được yêu cầu mang về cho nàng viên ngọc sắc màu trên đầu của con rồng, trong khi người thứ năm có nhiệm vụ là tìm một vỏ sò trong dạ dày của chim én.

Long story short, each noble failed in his task. Some tried to deceive Princess Moonlight, while others gave up when the task proved impossible. One noble was severely injured.

Nhưng các nhà quý tộc đều thất bại trước thử thách được giao. Một số cố gắng lừa công chúa Ánh Trăng, trong khi một số người thì từ bỏ khi biết nhiệm vụ bất khả thi. Có người đã bị thương nặng.

The Emperor heard of Princess Moonlight’s beauty, and sent Court ladies to see if she was really as beautiful as rumor had it. When they returned and said that it was indeed true, he summoned Princess Moonlight to the palace. She refused. Intrigued, he visited her home and quickly became smitten with her.

Hoàng đế đã nghe về vẻ đẹp của công chúa Ánh Trăng và cử những quý cô trong cung đi xem liệu có ấy có đẹp như lời đồn đại không. Khi họ trở lại và nói đó là sự thật, ông cũng đã triệu nàng vào cùng nhưng nàng từ chối. Tò mò, ông đã đến thăm nhà và nhanh chóng say mê nàng.

Princess Moonlight was not interested in any terrestrial suitor, but she made friend with Emperor. She was gradually becoming more withdrawn, and would spend a lot of time at night staring at the moon. One night she revealed to her step-father that she had originally came from the moon, sent  as a punishment. She said that she would one day return, and she did not want to be tied down in a marriage. Her parents grieved that she would one day leave them.

Công chúa Ánh Trăng không quan tâm tới bất kỳ lời cầu hôn nào của người trên mặt đất nhưng cô kết bạn với vị Hoàng đế. Nàng dần trở nên thu mình hơn và thường dành rất nhiều thời gian ban đêm để nhìn về mặt trăng. Một đêm nọ, nàng tiết lộ với cha nuôi rằng nàng tới từ mặt trăng, nàng được gửi tới trái đất do bị trừng phạt. Nàng nói một ngày nào đó nàng sẽ trở về, và nàng không muốn ràng buộc với bất kỳ một cuộc hôn nhân nào. Cha mẹ nàng rất đau buồn rằng một ngày nào đó nàng sẽ rời xa họ.

The Emperor, who heard the news, was not happy at all. When the Emperor had confirmed it, he sent troops to secure the house. One thousand were stationed on the roof, while another thousand watched the perimeter. Princess Moonlight’s parents hid her in an inner room.

Hoàng đế nghe tin, ông rất không vui. Khi biết điều đó là sự thật, ông đã gửi quân đội tới để bảo vệ ngôi nhà. Một ngàn người đóng quân trên mái nhà, trong khi một ngàn quân khác giám sát xung quanh. Cha mẹ của công chúa giấu cô ở trong một căn hầm.

Princess Moonlight tried to dissuade the would be protectors, saying that no preparations of the Earth dwellers could stop the moon-people. But they continued to keep her under guard. The night wore on and the moon rose high. Dawn approached and the earthlings believed that they would make it through the night without incident. Then a cloud began to form on the moon. It rolled toward them, until it loomed over the house. Radiant figures stood in a giant cloud wreathed chariot. The moon people explain that they sent the girl to earth, and the gold was also sent as a stipend for her care.  The moon people wouldn’t be talked out of their purpose. They offered Princess Moonlight the Elixir of Life and a potion which would wipe her experiences on earth from her memory forever.

Công chúa Ánh Trăng cố gắng khuyên bảo những người bảo vệ, rằng sự chuẩn bị của họ không thể ngăn những người trên mặt trăng. Nhưng họ vẫn tiếp tục bảo vệ cô. Đêm đến, mặt trăng lên cao. Bình minh sắp đến và người trái đất tin rằng họ sẽ vượt qua đêm nay mà không gặp phải điều gì. Sau đó một đám mây hình thành trên mặt trăng. Nó đi về phía họ cho tới khi trùm khắp căn nhà. Những thiên thần ánh sáng rạng rỡ đứng trong một cỗ xe hoa khổng lồ. Người mặt trăng giải thích họ đã gửi cô gái xuống trái đất, và vàng mà họ gửi là để chăm sóc cô. Người mặt trăng không được phép tiết lộ mục đích của họ. Họ mời công chúa Mặt Trăng uống thuốc tiên và một loại thuốc sẽ xoá sạch mọi ký ức của nàng khi sống trên trái đất.

She took the Elixir of Life but refused the potion. She wrote a letter to the Emperor and gave him a phial of the Elixir of Life. She left the letter and drunk the potion before being taken back home to the moon.

Nàng uống thuốc tiên nhưng từ chối uống thuốc xoá ký ức. Nàng viết một bức thư gửi Hoàng đế và đưa cho ông một lọ thuốc tiên. Nàng để lại một bức thư và uống thuốc trước khi được đưa về mặt trăng.

The letter was taken to the palace. The Emperor refused to read it or take the Elixir. He had the letter taken to Mount Fuji to be burnt as an offering to Princess Moonlight, which is why smoke can be seen to this day rising out of Mt. Fuji.

Lá thư được đưa đến cung điện. Hoàng đế từ chối đọc nó cũng như uống thuốc tiên. Ông đưa lá thư tới núi Phú Sĩ và đốt nó như một lời thỉnh cầu công chúa Mặt Trăng, điều đó giải thích vì sao ngày nay người ta thấy khói luôn bay ra từ ngọn núi Phú Sĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *