FREE HUGS – THE STORY!

Would you ever hug a stranger? There’s actually a movement that promotes free hugs that’s known as the Free Hugs Campaign. Unfortunately, despite all the love, it didn’t end too well.

The Free Hug Campaign is a social movement that involves offering strangers hugs in public places. They’re meant to be random acts of kindness just to make you feel good. The person offering the hugs often makes a sign that reads “FREE HUGS”, then holds it up in the street and waits for someone to ask for a hug.

The campaign was started by Australian Juan Mann* in 2004. Juan had been living in London for almost a decade when he decided to return to Sydney after his girlfriend called off their engagement. On landing, he had nothing but his suitcase.

After about three months, an old friend invited him to a party. In an interview with WHO magazine, Juan said that while he was at the party, “…a completely random person came up to me and gave me a hug. I felt like a king! It was the greatest thing that ever happened.” Then, he had an idea.

On 30th June 2004, Juan made a sign with the words FREE HUGS and offered his first hugs in the centre of the main shopping district in Sydney. “For the first 15 minutes, people just stared right through me. But then a woman tapped me on the shoulder and told me she needed a hug as it was the anniversary of the death of a relative,” said Juan. Things really took off after a FREE HUGS video was uploaded to YouTube. While in Sydney, Juan met Shimon Moore, an American musician. Shimon filmed Juan giving away free hugs. In mid-2006, Juan’s grandmother died, and in consolation Shimon used the footage he had shot to make a music video for the song All the Same by his band The Sick Puppies. The video was later uploaded to YouTube, where it has been viewed over 70 million times.

As a result of the video, the Free Hugs movement became international. Branches were opened in Taiwan, Italy, America, Switzerland, Norway, India, Portugal and the UK. Juan was invited to tell his story on the Oprah Winfrey Show. A website (www.freehugscampaign.org) was launched in mid-2007, and an annual International Free Hugs Day was set on the first Saturday following 30th June as this was the anniversary of the first time that Juan ever offered free hugs in Sydney. Juan also wrote a book (The Illustrated Guide to Free Hugs), became an after-dinner speaker and published his address and mobile-phone number online, offering to go for a meal with anyone who contacted him.

Off the back of the YouTube  video, Shimon and his band got a record deal, and they often sold Free Hugs merchandise at their concerts such as T-shirts and mugs with Juan’s distinctive handwriting. But in an interview Juan gave to a New York-based business news website in 2010, Juan said that all the earnings went straight to Shimon and his band members. “Needless to say,” Juan continued, “we aren’t friends anymore… I haven’t seen a dollar from the band or the manager.’

Perhaps they should give each other a hug!

 

Những cái ôm miễn phí – câu chuyện!

Bạn có bao giờ ôm một người lạ? Có thực sự một phong trào khuyến khích những cái ôm miễn phí mà còn được gọi là Chiến dịch ôm miễn phí. Thật không may, bất chấp tất cả tình yêu, nó đã không kết thúc quá tốt.

Chiến dịch ôm miễn phí là một phong trào xã hội liên quan đến việc cung cấp những người lạ ôm ở những nơi công cộng. Họ có nghĩa là những hành động tử tế ngẫu nhiên chỉ để làm cho bạn cảm thấy tốt. Người cung cấp những cái ôm thường tạo ra một dấu hiệu đọc chữ MIỄN PHÍ HUGS, sau đó giữ nó trên đường và chờ đợi ai đó yêu cầu một cái ôm.

Chiến dịch được bắt đầu bởi người Úc Juan Mann * vào năm 2004. Juan đã sống ở Luân Đôn gần một thập kỷ khi anh quyết định quay trở lại Sydney sau khi bạn gái của anh hủy bỏ hôn ước. Khi hạ cánh, anh không có gì ngoài chiếc vali.

Sau khoảng ba tháng, một người bạn cũ mời anh ta đến một bữa tiệc. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí WHO, Juan nói rằng khi anh ấy ở trong bữa tiệc, thì … một người hoàn toàn ngẫu nhiên đã đến gặp tôi và ôm tôi. Tôi cảm thấy như một vị vua! Đó là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra. Sau đó, anh ấy có một ý tưởng.

Vào ngày 30 tháng 6 năm 2004, Juan đã làm một bảng hiệu với dòng chữ MIỄN PHÍ và đưa ra những cái ôm đầu tiên của mình ở trung tâm khu mua sắm chính ở Sydney. Trong 15 phút đầu tiên, mọi người chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng sau đó, một người phụ nữ vỗ vai tôi và nói với tôi rằng cô ấy cần một cái ôm vì đó là ngày giỗ của một người họ hàng, ông Juan nói. Mọi thứ thực sự đã diễn ra sau khi một video HUGS MIỄN PHÍ được tải lên YouTube. Khi ở Sydney, Juan đã gặp Shimon Moore, một nhạc sĩ người Mỹ. Shimon quay phim Juan tặng những cái ôm miễn phí. Vào giữa năm 2006, bà ngoại Juan Juan qua đời và trong lúc an ủi Shimon đã sử dụng cảnh quay mà anh ấy đã quay để làm một video âm nhạc cho bài hát All the Same của ban nhạc The Sick Puppies. Video này sau đó đã được tải lên YouTube, nơi nó đã được xem hơn 70 triệu lần.

Kết quả của video, phong trào Free Hugs trở thành quốc tế. Các chi nhánh đã được mở tại Đài Loan, Ý, Mỹ, Thụy Sĩ, Na Uy, Ấn Độ, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh. Juan được mời kể câu chuyện của mình trên Oprah Winfrey Show. Một trang web (www.freehugscampaign.org) đã được ra mắt vào giữa năm 2007 và Ngày Quốc tế Ôm miễn phí hàng năm được tổ chức vào thứ bảy đầu tiên sau ngày 30 tháng 6 vì đây là ngày kỷ niệm lần đầu tiên Juan được tặng những cái ôm miễn phí ở Sydney. Juan cũng đã viết một cuốn sách (Hướng dẫn minh họa về những cái ôm miễn phí), trở thành một diễn giả sau bữa tối và công bố địa chỉ và số điện thoại di động của anh ấy trên mạng, đề nghị đi ăn với bất kỳ ai liên lạc với anh ấy.

Từ mặt sau của video YouTube, Shimon và ban nhạc của anh ấy đã đạt được thỏa thuận thu âm và họ thường bán hàng hóa Free Hugs tại các buổi hòa nhạc của họ như áo phông và cốc với chữ viết tay đặc biệt của Juan. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn Juan đã trao cho một trang web tin tức kinh doanh có trụ sở tại New York vào năm 2010, Juan nói rằng tất cả các khoản thu nhập đã được chuyển thẳng đến Shimon và các thành viên ban nhạc của anh ấy. Không cần phải nói, xông Juan tiếp tục, chúng tôi không còn là bạn bè nữa … Tôi chưa thấy một đồng nào từ ban nhạc hay người quản lý.

Có lẽ họ nên dành cho nhau một cái ôm!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *