GIAO TIẾP TIẾNG ANH KHI ĐI MUA SẮM

Giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm. Bộ từ vựng + mẫu câu này rất hữu dụng. Bạn không chỉ dùng chúng khi có dịp đi ra nước ngoài, mà bạn còn có thể sử dụng với tư cách người bán hàng, nếu gặp khách hàng người nước ngoài. Phần cuối bài còn có ví dụ hội thoại mua sắm để các bạn có thể nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn đấy. Chúc học tốt ^_^

Giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm

Cách Giao tiếp tiếng Anh khi đi mua sắm

Shopping expression​s

Đây là các cách bạn có thể sử dụng khi đi mua sắm:

  • Can / may I help you?
  • Can I try it / them on?
  • What size do you wear? What size are you?
  • What color would you like?
  • Extra small, small, medium, large, extra large
  • How does it fit?
  • Where is the changing room?
  • How would you like to pay?
  • Can I pay by credit card / in cash?

Shopping for a T-shirt

Một ví dụ cụ thể nhé

A: Can I help you?
B: Yes, I’m looking for a T-shirt.
A: What size are you?
B: I’m a medium.
A: What color would you like?
B: A blue one.
A: Here you are.
B: Thank you. Can I try it on?
A: Certainly, the changing room is over there.
B: Thank you.
A: How does it fit?
B: It’s fantastic. I like it.
A: Yes it looks nice on you.
B: Thank you. I’ll buy it.
A: OK, how would you like to pay?
B: Do you take credit cards?
A: Yes, we do.
B: OK, here’s my credit card.
A: Thank you. Have a nice day!
B: Thank you, goodbye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *