HOW TO BECOME AN EBAY MILLIONAIRE!

One eBay millionaire is American Ethan Dekel. He sells luxury designer menswear at 40% to 80% below retail prices. In an interview with entrepreneur.com, Ethan recalls how it was a relative with a clothing shop who got him into the fashion business. “My uncle asked me to help him liquidate some designer suits on the internet. Right away, I thought of eBay,” Ethan says. “When the first suit sold for a 300% profit, a light went on in my head.” The same uncle helped him find wholesale suppliers – one of the biggest hurdles for those starting on eBay.

Alison Abruneiras is another eBay millionaire. She left school with no qualifications and had no business experience. She now runs The Nail and Beauty Emporium, a successful cosmetic retail business. She started out selling from her house, but now trades worldwide and has a warehouse with employees. “It’s incredible to think that this started on a computer in my bedroom,” she said in an interview with the Daily Mail. “If I can do it, anyone can. You don’t have to have an education,” she added. So, how did it all start. “I bought £3,000 worth of products from a wholesaler and stored them in my bedroom – which had become my office,” she explained. “Within two weeks I’d sold nearly all of that too and more than doubled my money. From then, it became an addiction. I’d be on the computer first thing in the morning and up until midnight.”

David Wirtenberg is another ecommerce millionaire. He sells engagement rings, wedding bands and other jewellery. He recalls how it was his father-in-law who helped him at first. “He said, ‘Let’s see if we can sell jewellery on the internet. So, I went to 47th Street in Manhattan. I knocked on every door. I didn’t know anything about diamonds at the time. I was looking for suppliers, for an education, anything.” He ended up buying a couple of diamond rings, and he immediately sold them for a profit and it all went from there. “Most of my diamond auctions start at 99 cents. Sometimes I lose money; sometimes I make money. Whatever makes the customer happy, I do. Our packaging is second to none. Sometimes we pack our diamonds in Fabergé eggs [for free]. Once you have customers, you have those customers for good.”

Get selling!

Một triệu phú eBay là Ethan Dekel người Mỹ. Anh bán đồ nam thiết kế sang trọng với giá thấp hơn 40% đến 80%. Trong một cuộc phỏng vấn với entrepreneur.com, Ethan nhớ lại người thân với một cửa hàng quần áo đã đưa anh vào ngành kinh doanh thời trang. Chú tôi nhờ tôi giúp tôi thanh lý một số bộ đồ thiết kế trên internet. Ngay lập tức, tôi nghĩ về eBay, x Ethan nói. Khi bộ đồ đầu tiên được bán với lợi nhuận 300%, một ánh sáng đã xuất hiện trong đầu tôi. Chú cùng một người chú đã giúp anh ta tìm nhà cung cấp bán buôn – một trong những rào cản lớn nhất đối với những người bắt đầu trên eBay.

Alison Abruneiras là một triệu phú khác của eBay. Cô rời trường không có bằng cấp và không có kinh nghiệm kinh doanh. Cô hiện đang điều hành The Nail and Beauty Emporium, một doanh nghiệp bán lẻ mỹ phẩm thành công. Cô bắt đầu bán hàng từ nhà của mình, nhưng bây giờ giao dịch trên toàn thế giới và có một nhà kho với nhân viên. Tôi không thể tin được rằng điều này bắt đầu trên một chiếc máy tính trong phòng ngủ của tôi, cô ấy nói trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail. Nếu tôi có thể làm điều đó, bất cứ ai cũng có thể. Bạn don lồng phải có một nền giáo dục, cô ấy nói thêm. Vì vậy, làm thế nào tất cả bắt đầu. Tôi đã mua sản phẩm trị giá £ 3,000 từ một nhà bán buôn và cất chúng trong phòng ngủ của tôi – nơi đã trở thành văn phòng của tôi, cô ấy giải thích. Trong vòng hai tuần, tôi đã bán gần như tất cả số tiền đó và hơn gấp đôi số tiền của mình. Từ đó, nó trở thành nghiện. Tôi đã ở trên máy tính trước tiên vào buổi sáng và đến tận nửa đêm.

David Wirtenberg là một triệu phú thương mại điện tử khác. Anh bán nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và đồ trang sức khác. Anh nhớ lại lúc đầu bố chồng anh đã giúp anh như thế nào. Anh nói, “Hãy để xem nếu chúng ta có thể bán đồ trang sức trên internet. Vì vậy, tôi đã đến đường 47 ở Manhattan. Tôi gõ cửa từng nhà. Lúc đó tôi không biết gì về kim cương. Tôi đang tìm nhà cung cấp, cho một nền giáo dục, bất cứ điều gì. Cuối cùng, anh ấy đã mua một vài chiếc nhẫn kim cương, và anh ấy ngay lập tức bán chúng để kiếm lợi nhuận và tất cả đều bắt đầu từ đó. Hầu hết các cuộc đấu giá kim cương của tôi bắt đầu từ 99 xu. Đôi khi tôi mất tiền; đôi khi tôi kiếm tiền Bất cứ điều gì làm cho khách hàng hài lòng, tôi làm. Bao bì của chúng tôi là không ai sánh kịp. Đôi khi chúng tôi gói kim cương của mình trong trứng Fabergé [miễn phí]. Một khi bạn có khách hàng, bạn sẽ có những khách hàng đó.

Nhận bán!

 

a retail price (n)

a price a customer pays for something in a shop

a relative (n)

someone who is related to you: your brother, uncle, aunt, sister, etc.

to get you into something (exp)

if someone “gets you into” a business, they help you to start working in that business

to liquidate (vb)

if a company “liquidates” its stock, it sells it

a light went on in my head (exp)

if a “light goes on in your head”, you suddenly have a good idea or notice something

a wholesale supplier (n)

a company that sells large quantities of goods to shops, etc. (not to customers)

a hurdle (n)

a difficulty

to run (vb)

if you “run” a business, you manage it

cosmetics (n)

lipstick, make-up, powder, mascara, etc. that people put on their faces to make themselves look beautiful

a retail business (n)

a business that involves selling products to customers

a wholesaler (n)

a company that sells large quantities of goods to shops, etc. (not to customers)

to double your money (exp)

to make 100% profit. For example, to make €50 after investing €25

ecommerce (n)

buying and selling things online / through a website, etc.

an auction (n)

a public sale. Goods are offered and the person who offers the most money can buy them

packaging (n)

the paper or plastic that goes around a product to protect it in a shop, etc.

a Fabergé egg (n)

an egg with jewels on it

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *