MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐẶC BIỆT TRONG TIẾNG ANH

Một số cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh. Với những từ đồng âm khác nghĩa, hoặc những từ nhiều nghĩa, có thể cấu trúc những câu rất kỳ lạ trong tiếng Anh

-Americans eat what they can, and they can what they can’t
(Người Mỹ ăn những gì họ có thể, và họ đóng gói những gì họ ko thể ăn)

– At the competition the celling fan fans fans
(Trong buổi thi đấu, chiếc quạt trần quạt mát cho nhũng người hâm mộ)

Một số cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh

Tổng hợp Một số cấu trúc đặc biệt trong tiếng Anh

– You’ve no need to light a nightlight on a light night like tonight, for a nightlight’s light’s a slight light, and tonight’s night that’s light. When a night’s light, like tonight’s light, it’s really not quite right to light nightlights with their slight light
(Bạn ko cần bật lên một cái đèn ngủ vào một đêm sáng như đêm nay, vì ánh sáng của một cái đèn ngủ là ánh sáng yếu, và đêm nay là một đêm sáng. Khi một đêm sáng, như ánh sáng của đêm nay thì việc bật đèn ngủ với ánh sáng yếu thì chảng hay chút nào)

– I waited from two to two to two to two too
(Tôi cũng đã đợi từ 1:58 chiều tới 1:58 sáng -hoặc ngược lại).
Bạn chỉ cần nghe âm tu, tu, tu… cũng đã biết là người ta đợi xe lửa rồi phải ko?

Nữa nhé. Bạn hãy tìm các từ đúng bằng cách đọc to những từ sau, nhiều lần, nhanh dần lên, lặp lại cả câu , cho đến khi bạn tự ‘nghe’ thấy từ được ẩn giấu!!Phần trong ngoặc là phần trợ giúp

Ví dụ nha: Lawn Sand Jealous (địa danh).
Khi bạn phát âm nhanh và có nối âm, bạn sẽ tự nghe thấy ấn từ Los Angeles

Sẵn sàng chưa? Bắt đầu nhé?

1. Sand tackle laws (một nhân vật tưởng tượng rất quen thuộc)

2. My gulch hoard un (một người)

3.Thought tight an hick (một vật)

4. Aisle oh view (một cụm từ phổ biến)

5. Caress trougher clump us (một người)

6. Age and hub blows heaven (một nhân vật tưởng tượng)

7. These hound dove moo sick (một bộ phim)

Đây là đáp án nhé

1. Santa Clause (ông già Noel)

2.Micheal Jordan

3.The Titanic

4.I love you

5. Christopher Columbus

6. Agent ‘double 0 (ou) seven’ (điệp viên 007)

7. The Sound of Music

Bạn có đọc ra ko vậy? (pé thì đọc được 6/7 )

Chắc hẳn chúng ta cũng biết trong tiếng Việt có những câu phát âm muốn trẹo lưỡi luôn, ok? Kiểu như câu ‘nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch’ ấy mà. Trong tiếng Anh cũng giống như vậy đấy. Bạn có thể độc đoạn văn này nhanh đến đâu? Tất nhiến là` phải rõ ràng từng chữ rồi

Mr. See and Mr. Soar were old friends. See owned a saw abd Soar owned a seesaw.Now See’s saw sawed Soar’s seesaw before Soar saw See, which made Soar sore.Had Soar seen See’s saw before See saw Soar’s seesaw, then See’s saw would not have sawed Soar’s seesaw. But See saw Soar and Soar’s seesaw before Soar saw See’s saw, so See’s saw sawed Soar’s seesaw. It wass a shame to let See see Soar so sore just because See’s saw sawed Soar’s seesaw.

Ông See cà ông Soar là bạn cũ. Ông See co’ một cái cưa và ông Soar có một cái ván bập bênh. Bây giờ cái cưa của ông See đã cưa cái ván bập bênh của ông Soar trước khi ông Soar gặp ông See, và làm cho ông Soar rất tức giận, Nếu ông Soar nhìn thấy cái cưa của ông See trước khi ông See cưa cái vàn của ông Soar, thì cái cưa của ông See đã ko cưa cái ván của ông Soar. Nhưng ông See đã nhìn thấy ông Soar và cái ván của ông Soar tr’c khi ông Soar nhìn thấy cái cưa của ông See nên cái cưa của ông See đã cưa cái ván của ông Soar. Thật đáng tiếc phải để cho ông See nhìn thấy ông Soar phải tức giận như vậy chỉ vì cái cưa của ông See đã cưa mất cái ván bập bênh của ông Soar

Here are some tongue twisters. Try to read and understand it:

Sally sells silk shirts and shiny shoes in the street on Sunday at six

Six silly sisters selling shiny silver shoes

If a dog chews shoes, whose shoes does it choose?

The chips at the fish and chip shop are cheap

Charlie chose cheese, chicken and crispy chips for lunch

We cooked three fresh fried fish for father on Friday

There are thirty thousand feathers on a thrush’s throat

Miss Thatch thought there were thistles in the thicket

Jenny juggled two jugs and a jar as George jiggled orange juice

Three sick thrushes sang thirty-three sad songs

Whether the weather is fine
Or whether the weather is not
Whether the weather is cold
Or whether the weather is hot
We weather the weather
Whatever the weather
Whether we like it or not

A tutor who tooted a flute
Tried to tutor two tooters to toot
Said the two to the tutor
“Is it harder to toot,
or to tutor two tooters to toot?

A big black bug bit a big black bear made a big black bear bleed blood.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *