MỘT SỐ TỪ VỰNG THƯỜNG GẶP TRONG PHẦN NGHE TRANH TOIEC

Một số từ vựng thường gặp trong phần nghe tranh TOIEC

1. Tranh 1 người

– Holding in a hand (cầm trên tay)
– Opening the bottle’s cap (mở nắp chai)
– Pouring something into a cup (rót gì đó vào một chiếc cốc)
– Looking at the mornitor (nhìn vào màn hình)
– Examining something (kiểm tra thứ gì)
– Reaching for the item (với tới vật gì)
– Carrying the chairs ( mang/vác những cái ghế)
– Climbing the ladder (trèo thang)
– Speaking into the microphone (nói vào ống nghe)
– Conducting a phone conversation (Đang có một cuộc nói chuyện trên điện thoại)
– Working at the computer (làm việc với máy tính)
– Cleaning the street (quét dọn đường phố)
– Standing beneath the tree ( đứng dưới bóng cây)
– Crossing the street (băng qua đường)

Một số từ vựng thường gặp trong phần nghe tranh TOIEC

Tổng Một số từ vựng thường gặp trong phần nghe tranh TOIEC

2. Tranh nhiều người.

– Shaking hands (bắt tay)
– Chatting with each other (nói chuyện với nhau)
– Facing each other ( đối diện với nhau)
– Sharing the office space ( cùng ở trong một văn phòng)
– Attending a meeting ( tham gia một cuộc họp)
– Interviewing a person ( phỏng vấn một người)
– Addressing the audience (nói chuyện với thính giả)
– Handing some paper to another ( đưa vài tờ giấy cho người khác)
– Giving the directions ( chỉ dẫn)
– Standing in line ( xếp hàng)
– Sitting across from each other ( ngồi chéo nhau)
– Looking at the same object ( nhìn vào cùng một vật)
– Taking the food order ( gọi món ăn)
– Passing each other ( vượt qua ai đó)
– Examining the patient ( kiếm tra bệnh nhân)
– Being gather together ( tập trung với nhau)
– Having a conversation ( Có một cuộc nói chuyện)
————————–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *