NEWSPAPER STINGS

Getting news and information the hard way.

Britain has a long tradition of journalistic excellence. Part of this involves investigative reporting, and an important aspect of this is the newspaper sting – undercover, hidden-camera operations that are designed to trick public figures into revealing lots of interesting information.

One of the most recent undercover operations has become known as “The Cash for Influence Sting” or “Lobbygate”. As part of this, senior Labour members of parliament were secretly filmed offering to use their connections with government in return for money.

It was a highly complex operation. First of all, a bogus lobbying company (Anderson Perry Associates) was set up by journalists from The Sunday Times newspaper and Channel Four (a British television channel). The company claimed to be based in the US, and its website described it as a “bespoke consultancy that helps organisations and individuals maximise and exceed expectation”. It alleged to have 120 clients in Europe, the Middle East and the US, operating primarily in the health and defence industries.

In total, 20 MPs were invited to attend meetings to discuss joining an advisory board. Eventually, ten MPs turned up – unaware that it was all a trick. The meetings were held at offices in London’s St James’s Square. During these, an undercover Sunday Times journalist asked the MPs how the company could go about influencing policy, and how they could improve their chances of winning government contracts. Meanwhile, a hidden camera recorded the conversations.

Among those secretly filmed were two former cabinet ministers: Stephen Byers and Geoff Hoon. Stephen John Byers (born on 13th April 1953) has been a Member of Parliament since 1992. He has served in the cabinet as Secretary of State for Trade and Industry, and Secretary of State for Transport (among other things). During the interview, he boasted about how he had changed policy by lobbying his former colleagues. He asked for up to €7,000 a day for his services and, on one occasion, claimed to be able to use his friendship with Business Secretary Peter Mandelson to help his clients’ interests. He also described himself as a “bit like a sort of cab for hire”.

Geoffrey “Geoff” William Hoon (born on 6th December 1953) served as Member of Parliament between 1992 and 2010. He is a former Defence Secretary and Transport Secretary amongst other things. Hoon told the undercover reporter he was interested in “translating my knowledge and contacts about the international scene into something that frankly makes money”.

Fellow MPs were shocked at their colleagues’ stupidity. The chancellor, Alistair Darling, told the BBC that, “The best answer when you get a call like that is to put the receiver back down again.” And Foreign Secretary David Miliband said, “There’s absolutely no room for anyone to trade on their ministerial office. People who come into politics… do so because of what they want to do for the country.”

Well, you wouldn’t have thought so!

 

Nhận tin tức và thông tin một cách khó khăn.

Nước Anh có một truyền thống xuất sắc lâu đời về báo chí. Một phần của việc này liên quan đến báo cáo điều tra, và một khía cạnh quan trọng của vấn đề này là báo chí – hoạt động bí mật, camera ẩn được thiết kế để lừa các nhân vật công khai tiết lộ nhiều thông tin thú vị.

Một trong những hoạt động bí mật gần đây nhất đã được biết đến với tên gọi là The Cash for Influence Sting hay hay Lobby Lobbygate. Là một phần của việc này, các thành viên Lao động cao cấp của quốc hội đã bí mật quay phim đề nghị sử dụng các kết nối của họ với chính phủ để đổi lấy tiền.

Đó là một hoạt động rất phức tạp. Trước hết, một công ty vận động hành lang không có thật (Anderson Perry Associates) đã được thành lập bởi các nhà báo từ tờ báo The Times Times và Channel Four (một kênh truyền hình của Anh). Công ty tuyên bố có trụ sở tại Mỹ và trang web của công ty đã mô tả đây là một công ty tư vấn bespoke giúp các tổ chức và cá nhân tối đa hóa và vượt quá mong đợi. Nó bị cáo buộc có 120 khách hàng ở châu Âu, Trung Đông và Mỹ, hoạt động chủ yếu trong các ngành công nghiệp y tế và quốc phòng.

Tổng cộng, 20 nghị sĩ đã được mời tham dự các cuộc họp để thảo luận về việc tham gia một ban cố vấn. Cuối cùng, mười MP bật lên – không biết rằng tất cả chỉ là một mánh khóe. Các cuộc họp được tổ chức tại các văn phòng ở Quảng trường London James St St. Trong thời gian này, một nhà báo bí mật của tờ Thời báo Chủ nhật đã hỏi các nghị sĩ về cách công ty có thể tiến hành ảnh hưởng đến chính sách và làm thế nào họ có thể cải thiện cơ hội giành được hợp đồng của chính phủ. Trong khi đó, một camera ẩn đã ghi lại các cuộc hội thoại.

Trong số những người được bí mật quay phim có hai cựu bộ trưởng nội các: Stephen Byers và Geoff Hoon. Stephen John Byers (sinh ngày 13 tháng 4 năm 1953) là một thành viên của Quốc hội từ năm 1992. Ông đã phục vụ trong nội các với tư cách là Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp, và Bộ trưởng Giao thông Vận tải (trong số những thứ khác). Trong cuộc phỏng vấn, anh ta khoe khoang về cách anh ta thay đổi chính sách bằng cách vận động các đồng nghiệp cũ của mình. Anh ấy đã yêu cầu tới 7.000 € mỗi ngày cho các dịch vụ của mình và trong một dịp, anh ấy tuyên bố có thể sử dụng tình bạn của mình với Bộ trưởng Kinh doanh Peter Mandelson để giúp khách hàng của anh ấy quan tâm. Anh ta cũng tự mô tả mình là một người bit bit giống như một chiếc taxi cho thuê.

Geoffrey Hồi Geoff Hồi William Hoon (sinh ngày 6 tháng 12 năm 1953) từng là Thành viên của Quốc hội từ năm 1992 đến năm 2010. Ông là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Giao thông Vận tải trong số những việc khác. Hoon nói với phóng viên bí mật rằng anh ta quan tâm đến việc dịch các kiến ​​thức và liên hệ của tôi về bối cảnh quốc tế thành một thứ gì đó thẳng thắn kiếm tiền.

Các nghị sĩ đã bị sốc trước sự ngu ngốc của đồng nghiệp của họ. Thủ tướng Alistair Darling nói với BBC rằng, Câu trả lời hay nhất khi bạn nhận được một cuộc gọi như vậy là đặt máy thu trở lại. Một lần nữa, Bộ trưởng Ngoại giao David Miliband nói, đó là nơi hoàn toàn không có ai để giao dịch với họ cơ quan bộ trưởng. Những người tham gia chính trị … làm như vậy vì những gì họ muốn làm cho đất nước.

Chà, bạn sẽ nghĩ như vậy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *