NHÓM TỪ TRÙNG ĐIỆP TRONG TIẾNG ANH

Nhóm từ trùng điệp trong tiếng Anh. Những từ lặp này khi sử dụng sẽ tăng thêm hình ảnh cho câu văn. Giúp bạn miêu tả, tường thuật sinh động hơn.

Nhóm từ trùng điệp trong tiếng Anh

Tổng hợp Nhóm từ trùng điệp trong tiếng Anh

1. all in all: tóm lại
2. arm in arm: tay trong tay
3. again and again: lặp đi lặp lại
4. back to back: lưng kề lưng
5. by and by: sau này, về sau
6. day by day: hàng ngày về sau
7. end to end: nối 2 đầu
8. face to face: mặt đối mặt
9. hand in hand: tay trong tay
10. little by little: dần dần
11. one by one: lần lượt, từng cái 1
12. shoulder to shoulder: vai kề vai, đồng tâm hiệp lực
13. time after time: nhiều lần
14. step by step: từng bước
15. word for word: từng chữ một
16. sentence by sentence: từng câu một
17. year after year: hàng năm
18. nose to nose: gặp mặt
19. heart to heart: chân tình
20. leg and leg: mỗi bên chiếm một nửa
21. mouth to mouth: mỗi bên chiếm một nửa
22. head to head: rỉ tai thì thầm
23. hand over hand: tay này biết tiếp tay kia
24. eye for eye: trả đũa
25. bit by bit: từng chút một
26. more and more: càng ngày càng nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *