NHỮNG CỤM TỪ RÚT GỌN GIÚP NGƯỜI BẢN NGỮ NÓI NHANH

Những cụm từ rút gọn giúp người bản ngữ nói nhanh. Cách nói “wanna” hay “lemme” thay cho “want to”, “let me” giúp tiết kiệm đáng kể thời gian diễn đạt.

Cùng học Những cụm từ rút gọn giúp người bản ngữ nói nhanh
Bảng dưới đây liệt kê một số cụm rút gọn phổ biến trong văn nói, những trường hợp không yêu cầu văn phong trang trọng giúp người nói giảm thời gian diễn đạt. Lần lượt đọc mỗi ví dụ, bạn sẽ nhận thấy những câu nói ở cột hai dễ nói trôi chảy hơn nhờ được lược bớt các âm đuôi (ending sound) và nối âm các từ. Học tiếng anh online

Formal/slower written Informal/faster spoken Phiên âm
I want a banana. I wanna banana. /ˈwʌn·ə/,
/ˈwɔ·nə/
Do you want to dance Do you wanna dance?
I have got to go now. I’ve gotta go now. /ˈɡɑː.t̬ə/
I have got a car. I’ve gotta car.
Let me in. Lemme in. /ˈlem.i/
Let me go. Lemme go.
I’ll let you know. I’ll letcha know. /le.tʃə/
Did you do it? Dja do it? /djʊ/
I’ll meet you later. I’ll meetcha later. /miːtʃə/
What do you think? Whaddjyu think? /wɑːdjʊ/
How did you take it? How dju tay kit /djʊ/ /teɪ./kɪt/
Nếu biết thêm những cụm từ rút gọn khác, bạn có thể để lại bình luận chia sẻ với các độc giả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *