NHỮNG CỤM TỪ TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NƠI CÔNG SỞ

Những cụm từ tiếng Anh hiệu quả nơi công sở. 5 cụm từ sau giúp mang lại không khí tích cực giữa các đồng nghiệp và bạn có thể dùng ở nơi làm việc.

Những cụm từ tiếng Anh hiệu quả nơi công sở

Tổng hợp Những cụm từ tiếng Anh hiệu quả nơi công sở

1. You can count on me: depend on me. Câu này có nghĩa “Anh có thể tin tưởng vào tôi”. Đây là một cách diễn đạt tốt để lấy được lòng tin của người khác, thể hiện trách nhiệm cả bạn và hứa hẹn sẽ làm việc gì đó.

Lưu ý là cả “count” và “depend” đều chỉ dùng với giới từ “on”.

2. Fall through: not go forward. Câu này có nghĩa “Vụ làm ăn/ thỏa thuận không thành công”. Động từ “fall through” khiến người nghe hiểu là có một sự việc, điều gì đó đã tác động vào khiến thỏa thuận (deal), kế hoạch (plan), đối tác (partnership) không được diễn ra như dự định.

The deal fell through & just like this bridge!
The deal fell through… just like this bridge!
Can you fill me in on what happened?

3. Fill someone in on something: kể cho ai nghe về việc gì đã xảy ra. Đây là cụm từ hiệu quả khi bạn muốn đồng nghiệp, cấp dưới của mình tường thuật lại một việc đã xảy ra.

4. Sound someone out: find out the person’s opinion about something, or reaction to it. Cụm từ này muốn nói việc dò hỏi ý kiến của ai một cách tế nhị, khéo léo chứ không hỏi trực tiếp. Ví dụ: bạn nói chuyện bâng quơ để dẫn dắt đến chủ đề muốn hỏi.

5. Hold off on: delay, wait for something. Cụm từ này thường được sử dụng cùng với “until” nhằm diễn đạt ý chờ đợi, tạm dừng việc gì cho đến khi sự việc khác xảy ra hay ai đó làm điều gì.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *