NHỮNG QUY TẮC NGỮ PHÁP CÓ THỂ ‘PHÁ VỠ’

Những quy tắc ngữ pháp có thể ‘phá vỡ’. Không đặt giới từ ở cuối câu, không dùng từ liên kết ở đầu câu… là những nguyên tắc đã “lỗi thời”.

Lướt qua Những quy tắc ngữ pháp có thể ‘phá vỡ’

Tiếng Anh hay ngôn ngữ nói chung đều có quy tắc ngữ pháp riêng. Tuy nhiên, người sử dụng không cần giữ nguyên các điều luật cứng nhắc trong tất cả trường hợp. Thông thường, mọi quy tắc ngữ pháp chỉ được giữ đúng khi bạn đang nói chuyện với đối tác trong công việc hay với một người mà bạn chưa hiểu rõ, chưa quen thân. Vì vậy, nếu sử dụng tiếng Anh thành thạo, bạn có thể “phá vỡ mọi mối liên kết”. Học tiếng anh online

Việc dùng những câu nói tiếng Anh không theo quy tắc ngữ pháp chung phụ thuộc vào sở thích bản thân, người mà bạn đang nói chuyện và có thể làm cho câu nói của bạn trở nên hay hơn. Dưới đây là một số quy tắc ngữ pháp trong tiếng Anh mà người sử dụng có thể bỏ qua.

Ảnh: Everyday.

Không kết thúc câu bằng một giới từ

Giới từ mô tả mối quan hệ giữa các từ, cụm từ hoặc dùng để kết nối các từ lại với nhau, để chỉ vị trí hay thời gian như “to” (từ), “from” (đến), “under” (dưới), “before” (trước), “after” (sau). Theo quy tắc cũ, bạn sẽ không dùng giới từ ở cuối câu và nhiều người cho rằng cách dùng này sai. Số khác lại nghĩ rằng điều này chỉ sai trong trường hợp giới từ đó không cần thiết, ví dụ: “Where are you at?” (“Bạn ở đâu?”, từ “at” là không cần thiết trong câu hỏi này). Trong các cuộc trò chuyện thân mật, quy tắc này bị bỏ qua và giới từ có thể được sử dụng ở cuối câu. Ví dụ “Who should I study English with?” (Tôi nên học tiếng Anh với ai?)

Không dùng từ liên kết ở đầu câu

Từ liên kết được dùng để kết nối các phần của một câu với nhau. Từ liên kết bao gồm “and” (), “but” (nhưng), “or” (hoặc) và “because” (bởi vì). Nhiều ý kiến cho rằng từ liên kết không nên dùng ở đầu câu, tuy nhiên, điều này không đúng. Sử dụng từ liên kết ngay khi bắt đầu sẽ làm cho câu nói trở nên nổi bật hơn. Bạn có thể dùng những từ này để thêm vào câu nói của người khác hoặc trả lời một câu hỏi. Ví dụ “I have to go home” – “But baby, it’s cold outside” (“Em phải về nhà” – “Nhưng em yêu, trời bên ngoài lạnh đấy”).

Tránh dùng “they” thay thế cho đại từ chỉ số ít

Các từ “they” (họ, chúng) dùng để chỉ một nhóm người, vì vậy, đại từ này luôn là số nhiều. Ví dụ: “I’ve never met those people but they seem nice” (Tôi chưa bao giờ gặp những người này nhưng họ có vẻ tốt bụng).  Cách dùng này không sai nhưng khi bạn viết một blog hay một câu chuyện về một người mà bạn không rõ giới tính và bạn muốn sử dụng một đại từ để thay thế, bạn sẽ làm gì? Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng đại từ “they” với một động từ số nhiều để nói về anh ấy hoặc cô ấy. Và nó vẫn được chấp nhận. Ví dụ: “I’ve never met that person, but they seem nice” (Tôi chưa từng gặp người đó nhưng trông cô ấy/anh ấy có vẻ tốt bụng).

Quy tắc sử dụng “less” và “fewer”

“Less” được sử dụng cho danh từ số nhiều. “Fewer” dùng cho danh từ số ít hoặc không đếm được. Trên thực tế, nhiều người bản ngữ không phân biệt được sự khác nhau giữa hai từ này.  Nếu bạn không chắc chắn về cách sử dụng chúng, bạn chỉ cần dùng “less”. Ví dụ: “I have less cats than my neighbour even though she has less space in her home” (Tôi nuôi ít mèo hơn hàng xóm nhà tôi dù nhà cô ấy có không gian nhỏ hơn).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *