NHỮNG TRÍCH DẪN ĐỂ ĐỜI CỦA NHÀ VĂN MARK TWAIN

Những trích dẫn để đời của nhà văn Mark Twain. Nhà văn nước Mỹ mang đến cảm hứng sống lạc quan, nhân ái và lao động chăm chỉ qua những câu nói của mình.

Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.Lòng tốt là ngôn ngữ người khiếm thính có thể nghe và người khiếm thị có thể thấy.

Cùng xem Những trích dẫn để đời của nhà văn Mark Twain

I can live for two months on a good compliment.Một lời khen hay có thể nuôi sống tôi hai tháng.
The man with a new idea is a crank until the idea succeeds.Một người có một ý tưởng mới luôn bị xem là kẻ lập dị cho đến khi anh ta thành công.
It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt.Sẽ tốt hơn nếu anh im lặng đi để mọi người nghĩ rằng anh là kẻ ngốc hơn là mở miệng ra và xóa tan mọi nghi ngờ.
The lack of money is the root of all evil.Thiếu thốn tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội ác.
There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded.Về cơ bản, có hai kiểu người: những người hoàn thành những thứ cần làm và những người phàn nàn về những thứ cần làm. Và nhóm đầu tiên thì có ít người hơn.
The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.Nỗi sợ hãi cái chết bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong cuộc sống. Một người sống trọn vẹn luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
Anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured.Sự giận dữ giống như axit, tàn phá vật chứa nhiều hơn bất cứ thứ gì nó đổ xuống.
The human race has one really effective weapon, and that is laughter.Loài người chỉ có một vũ khí hiệu quả duy nhất, chính là tiếng cười.
Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.Hai mươi năm nữa, bạn sẽ thất vọng vì những thứ mình không làm hơn là điều đã làm. Vì vậy, hãy tháo dây, cho thuyền ra khỏi bến cảng an toàn, căng buồm đón gió, tìm tòi, ước mơ và khám phá.
Học tiếng anh online
If you tell the truth, you don’t have to remember anything.Nếu nói sự thật, bạn chẳng phải cố nhớ điều gì cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *