NHỮNG TỪ TIẾNG ANH AI CŨNG BIẾT NGHĨA NHƯNG ĐỌC SAI

Những từ tiếng Anh ai cũng biết nghĩa nhưng đọc sai. Thói quen đọc tiếng Anh kiểu “Vietlish” khiến một số từ tiếng Anh bị nhiều người đọc sai một cách hệ thống như “heart”, “purpose” hay “download”.

Những từ tiếng Anh ai cũng biết nghĩa nhưng đọc sai

Tất cả Những từ tiếng Anh ai cũng biết nghĩa nhưng đọc sai

Nhiều nguyên âm của tiếng Anh có điểm tương tự nhưng lại không giống hoàn toàn với âm tiếng Việt. Vì vậy, nhiều người học có thói quen đọc âm /ɜ/  /ơ/ hay /əʊ/ là /âu/ để dễ nhớ hơn.

Hơn nữa, một vần lại có thể có nhiều cách đọc khác nhau nên nếu bạn chỉ suy luận vào mặt chữ để đọc, khả năng bạn đọc sai từ sẽ xảy ra. Dưới đây là một số từ phổ biến nhưng lại hay bị đọc sai.

Heart /hɑːt/ là “trái tim” nhưng nhiều bạn lại đọc thành /hɜːt/ – hurt nghĩa là “làm, gây ra sự đau đớn”. Từ đó việc phát âm không đúng từ heart sẽ làm cho người nghe hiểu lầm.

Time: Đây là danh từ cơ bản mà hầu hết những ai học tiếng Anh đều biết và hay bị phát âm thành “tham” /θam/. Tuy nhiên, cách đọc chính xác của từ này về cả nguyên âm và phụ âm đều không giống như vậy. Từ này được phiên âm là /taɪm/ – bắt đầu với âm /t/ kế tiếp là nguyên âm kép /aɪ/ và âm đuôi (ending sound) /m/.

Pure: tính từ của từ này nghĩa là “tinh khiết” cũng hay bị đọc nhầm là “pua”, nhưng /pjʊər/ mới là cách đọc đúng.

Purpose /ˈpɜːpəs/ danh từ này có nghĩa là “mục đích”. Từ này hay bị đọc nhầm thành /pəpəʊz/ đơn giản vì “pose” khi một mình lại là /pəʊz/ và điều này tạo sự nhầm lẫn cho nhiều người. Trên thực tế, nhiều từ ghép trong tiếng Anh có chứ pose đều được đọc như vật (ví dụ: suppose, proposse) từ đó người học tiếng Anh có suy nghĩ “purpose” cũng có cùng cách đọc.

Upload, down load.: cách phát âm chính xác từ “load” của 2 từ này là /ləʊd/. Nhưng nhiều người học tiếng Anh lại phát âm thành “loat” do sự ảnh hưởng của cách phát âm Việt ( thói quen đọc chữ “oa” của tiếng anh thành “oa” của tiếng Việt và âm đuôi /d/ cũng bị bỏ quên nên vô tình tạo thành một âm khác).

Schedule: cách đọc của từ này lần lượt theo Anh – Anh và Anh – Mỹ, là /’∫edju:l/ và /’skedʒul/. Đó cũng là lý do từ này hay bị đọc thành /skedu:l/ ( đọc ghép hai cách đọc với nhau) vô tình hình thành 1 từ khác không có nghĩa.

Audition /ɔ:’di∫n/, được bắt đầu với âm /ɔ:/. Nhưng cách đọc Vietlish đã biến âm này thành /aʊ/. Trên thực tế, có một số từ tương tự cũng hay bị đọc sai như pause /pɔːz/ hay audience /ˈɔːdiəns/. Những chữ “au” này đều được đọc với âm /ɔ:/ thay vì âm “au”.

Suggest: động từ này phiêm âm đúng là /səˈdʒest/ nhưng nhiều người lại đọc là “xắt ghet”.

Won (quá khứ của từ win): từ này phiên âm đúng là /wʌn/ – như cách đọc từ one (số một). Tuy nhiên nhiều người nhầm lẫn âm /ʌ/ thành âm “o”- theo cách đọc của từ gone /ɡɒn/. Một cách nhớ hay là: won (chiến thắng) đương nhiên là số một (one) chứ không phải buồn bả theo nghĩa bỏ đi (gone).

Hire, fire: từ có âm ‘ire” thường bị phát âm thành /aɪ/ nhưng cách đọc đúng lại là /aɪə/. Không thể bỏ âm /ə/ ở cuối mỗi từ được.

Bí quyết: Đọc tiếng Anh đúng từ đầu rất quan trọng, vì thế bạn không nên đọc tiếng Anh theo kiểu Vietlish tự suy luận mà bạn nên tìm phiên âm của từ, nghe đọc mẫu và nhìn vào phiên âm để đọc theo. Hiện nay có rất nhiều từ điển hiện đại có thể giúp bạn đọc hoàn chỉnh các từ mà bạn chưa biết cách đọc.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *