PHÂN BIỆT “LAUGH” VÀ “SMILE”

Trong tiếng Anh chúng ta điều biết “Smile” và “Laugh” đều có nghĩa là cười. Vậy trong hoàn cảnh nào thì dùng Smile hoặc dùng Laugh chúng ta cùng tìm hiểu nhé

  1. Laugh & Smile (Verb)

– Laugh (v): cười thành tiếng

e.g.: My funny joke made my friends laugh aloud.

(Câu chuyện cười của tôi làm các bạn của tôi cười ầm lên.)

– Smile (v): mỉm cười

e.g.: She smiled at the kid.

(Cô ấy mỉm cười với đứa trẻ.)

Chú ý: Hai động từ laugh và smile đều đi với giới từ at: laugh at someone/something, smile at someone/something.

e.g.:

+ They laughed at her because she was wearing a fancy hat.

(Họ cười nhạo cô ấy vì cô đang đội một cái mũ kỳ cục.)

+ She seems friendly because she smiles warmly at everyone in the class.

(Cô ấy có vẻ thân thiện vì cô ấy mỉm cười thân thiện với mọi người trong lớp.)

  1. Laugh & Smile (Noun)

– Laugh (n): tiếng cười (âm thanh)

e.g.: They broke into a laugh when they watched the comedy.

(Họ đã có một trận cười thỏa thích khi xem bộ phim hài đó.)

– Smile (n): nụ cười, vẻ mặt tươi cười (biểu hiện trên mặt)

e.g.: She left the examining room with a content smile on her face.

(Cô ấy rời phòng thi với một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt.)

Tham khảo thêm cách phân biệt các động từ khác, các khóa học online, học tiếng anh với người bản xứ qua ispeak.vn và englishplus.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *