PHÂN BIỆT TROUBLE VÀ PROBLEM

Phân biệt Trouble và ProblemPhân biệt Trouble và Problem

 

1. Problem

Problem là một danh từ đếm được và chỉ ra rằng một việc gì đó mang lại phiền toái và khó khăn.
Chúng ta thường dùng cấu trúc “having a problem/ having problems with something”, mà không dùng having a trouble.
– I’ve got a big problem with my computer. Can you come and have a look at it?

(Chiếc máy tính của tôi gặp trục trặc rồi. Bạn có thể đến xem hộ tôi được không?)

(Không dùng: I’ve got a big trouble with my computer. Can you come and have a look at it?)

Chúng ta cũng thường viết mathematical problems (các vấn đề về toán học) và solving problems (giải quyết vấn đề) trong khi đó trouble lại không sử dụng theo cách này.

2. Trouble 

Trouble là một danh từ không đếm được. Nó có nghĩa là một sự quấy rầy, sự khó khăn, hay phiền muộn gây căng thẳng. Trouble còn có thể được sử dụng như một động từ.

– I’m a bit deaf and I had trouble hearing what she said as she spoke very softly.

(Tai tôi hơi nghễnh ngãng nên rất khó để nghe cô ấy nói gì vì cô ấy nói rất nhỏ).

– I’m sorry to trouble you, but could you move your car forward a bit. It’s blocking my drive.

(Xin lỗi vì phải làm phiền, nhưng anh có thể lái ô tô của anh về phía trước một chút được không. Nó làm ô tô của tôi bị kẹt rồi)

Danh từ trouble có thể đi kèm với các động từ như: put to, take, go to, save, get into, run into, be in. Các động từ này không thể đi kèm với từ problem.

– I’m sorry to put you to all this trouble ~ It’s no trouble at all!

(Xin lỗi vì đã kéo anh vào tất cả những phiền toái này. Không vấn đề gì đâu mà!)

Các cách Phân biệt Trouble và Problem

3. Các cách dùng khác của Problem và Trouble 

Động từ cause có thể đi với cả danh từ trouble và danh từ problem. Trong trường hợp này problem – danh từ đếm được và trouble – danh từ không đếm được.

Chúng ta hãy so sánh:

– The current drought is causing serious problems for the farmers in this area.

(Nạn hạn hán gần đây gây nhiều vấn đề nghiêm trọng cho các nông dân vùng này)

Chúng ta sử dụng No problem! hoặc No trouble! khi chúng ta vui vẻ khi làm một việc gì đó hoặc vui khi điều gì đó xảy ra.

– I’ll finish this off tomorrow, if you don’t mind. ~ No problem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *