REALLY LEARN 100 PHRASAL VERBS – SÁCH HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Sách học từ vựng tiếng Anh. Học và hiểu phrasal verbs là một trong những thử thách “khó nhằn” nhất đối với người học tiếng Anh. Phrasal verbs là những cụm động từ bao gồm một động từ và một hậu tố mà khi kết hợp với nhau, chúng tạo thành ý nghĩa hoàn toàn khác. Really learn 100 phrasal verbs là trợ thủ đắc lực để bạn tập sử dụng các cụm động từ trong tiếng Anh.

Really Learn 100 Phrasal Verbs - Sách học từ vựng tiếng Anh

Sách học từ vựng tiếng Anh

Cuốn sách đề cập 100 phrasal verbs thông dụng nhất, phù hợp với các học viên từ trình độ low-intermediate tới intermediate. Mỗi động từ được trình bày trên 1 trang, có ví dụ và bài tập đi kèm giúp học viên hiểu rõ nghĩa và các tình huống sử dụng phrasal verb đó.

Dưới mỗi bài, phần “Build your vocabulary” cung cấp các cụm từ đồng nghĩa/trái nghĩa, các danh từ và tính từ liên quan cùng với các ý nghĩa quan trọng khác của động từ. Sau một lượng bài nhất định, học viên sẽ làm một bài ôn tập để kiểm tra lại các kiến thức đã học.


 Tải file đính kèm: tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *