SỞ HỮU CÁCH TRONG TIẾNG ANH

Sở hữu cách trong tiếng Anh

Công thức rất đơn giản:
Người làm chủ + ‘S + vật/ người thuộc quyền sở hữu (tức là thuộc về người đó)
Ex: Mary’ s shirt (áo sơ mi của Mary)
—-Tom’ s father (cha của Tom)
Nghĩa là cứ nhớ nói ngược lại với tiếng Việt, nói người trước, rồi đến chữ của, rồi mới đến vật hoặc người thuộc về người đó. Chữ S này không phải là viết tắt của chữ IS hay chữ nào hết, nó là một ký hiệu có nghĩa là ‘CỦA ‘ thôi.
+Các trường hợp khác:
– Danh từ số ít nhưng có S (như tên riêng, hoặc danh từ có S sẵn), thêm ‘S.
Ex: Doris’ s jeans (quần jeans của Doris)
— my boss’ s son (con trai của sếp tôi)
– Danh từ số có nhiều ngoại lệ không có S, thêm ‘S.
Ex: children’s books (sách của trẻ em)

Sở hữu cách trong tiếng Anh

Sở hữu cách trong tiếng Anh nên biết

– Chỉ có trường hợp danh từ là số nhiều có S, lúc đó chúng ta chỉ thêm dấu phẩy, không thêm S, các trường hợp khác đều thêm ‘S.
Ex: students’ library (thư viện của sinh viên)
– Nếu vật hay người thuộc về hai danh từ nói nhau bằng chữ “AND” chỉ thêm ‘s cho danh từ thứ hai.
Ex: Carol and Susan’ s car.
* Lưu ý:
– Sở hữu cách chỉ dùng cho người, quốc gia và vật có sự sống (nghĩa là thú vật, như my cat’ s legs), ngoài ra có thể dùng sở hữu cách cho tàu bè, xe cộ, máy bay (nhưng tốt hơn là dùng of) và thời gian (Ex: today’ s paper)
– Chúng ta có thể bỏ bớt danh từ sau ‘S nếu là từ thông dụng, ai cũng biết.
Ex: my mother’ s (house) , the doctor’ s (office), the baker’ s (shop)
– Danh từ sau ‘S không có “the”.
Ex: the car of the engineer ==> the engineer’ s car
– Với đồ vật, phải dùng “of” (nghĩa là “của”) và “the” cho hai danh từ nếu không có tính từ sở hữu, this, that, these, those.
Ex: the door of my class, the roof of the house

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *