THÀNH NGỮ CÓ TÊN CÁC QUỐC GIA

Thành ngữ có tên các quốc gia. Nhiều thành ngữ có chứa tên đất nước và con người nhưng lại không hề liên quan hay mang nghĩa xấu nói về các quốc gia hay dân tộc đó.

Cung học Thành ngữ có tên các quốc gia

Thành ngữ Nghĩa
An Englishman’s home is his castle chuyện riêng của người ta thì đừng xen vào
Chinese whispers tam sao thất bản (khi thông tin truyền từ người này tới người kia)
Double Dutch khó hiểu
Dutch courage sự liều lĩnh sau khi uống quá nhiểu bia rựou
Dutch treat/Go Dutch bữa ăn mỗi người trả phần tiền của riêng mình
Dutch uncle người thường đưa ra những lời khuyên mà không ai nghe
Dutch wife cái gối dài
Talk for England nói rất nhiều
Take French leave rời bỏ buổi tiệc mà không nói lời nào.
Good Samaritan người giúp đỡ người khác khi họ gặp hoạn nạn
Greek to me thứ khó hiểu
If you’ll pardon my French xin lỗi vì tôi đã chửi thề
Indian giver người mà cho bạn gì đó sau đó thì đòi lại
Indian summer khoảng thời gian nóng cuối thu
Like Chinese arithmetic thứ khó hiểu
Mexican standoff những thứ làm gián đoạn những thứ khác
More holes than Swiss cheese những thứ còn thiếu rất nhiều
Scotch mist những thứ khó tìm
Slow boat to China những điều diễn ra chậm
Spanish practices việc làm mang lại lợi ích cho bản thân khi không được phép
Too many chiefs and not enough Indians có quá nhiều ông chủ và ít người làm
Young Turk những người trẻ bồng bột

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *