THÀNH NGỮ, TỤC NGỮ VIỆT – ANH

Thành ngữ, tục ngữ Việt – Anh. Những câu thành ngữ trong tiếng anh có thể bạn nên biết. Tổng hợp những câu ca dao tục ngữ anh việt hay cần lưu lại để sử dụng

Các Thành ngữ, tục ngữ Việt – Anh

1. Có qua có lại mới toại lòng nhau: You scratch my back and I’ll scratch yours
2. Có mới nới cũ: New one in, old one out
3. Mất bò mới lo làm chuồng: It’ too late to lock the stable when the horse is stolen
4. Gừng càng già càng cay: With age comes wisdom
5. Không có gì quý hơn độc lập tự do: Nothing is more precious than independence and freedom
6. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn: Handsome is as handsome does
7. Múa rìu qua mắt thợ: Never offer to teach fish to swim
8. Chưa học bò chớ lo học chạy: To try to run before the one can walk
9. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Nobody has ever shed tears without seeing a coffin
10. Tiền nào của nấy: You get what you pay for
11. Khỏe như trâu: As strong as a horse
12. Đường nào cũng về La Mã: All roads lead to Rome
13. Hữu xạ tự nhiên hương: Good wine needs no bush
14. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn: Diamond cuts diamond
15. Thương cho roi cho vọt: Spare the rod and spoil the child
16. Nói một đường làm một nẻo: Speak one way and act another
17. Đừng đánh giá con người qua bề ngoài: Don’t judge a book by its cover
18. Nói gần nói xa chẳng qua nói thật: It’s no use beating around the bush

Thành ngữ, tục ngữ Việt - Anh

Tổng hợp các Thành ngữ, tục ngữ Việt – Anh

19. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên: Man proposes God deposes
20. Xa mặt cách lòng: Out of sight out of mind
21. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn: East or West home is best
22. Chín người mười ý: So many men, so many minds
23. Không ai hoàn hảo cả: Every man has his mistakes
24. Yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng: Love me love my dog
25. Cái gì đến cũng đến: What will be will be
26. Sông có khúc người có lúc: Every day is not Sunday
27. Nhập gia tùy tục: When in Rome do as the Romans do
28. Cười người hôm trước hôm sau người cười: He laughs best who laughs last
29. Chậm mà chắc: Slow but sure
30. Cái nết đánh chết cái đẹp: Beauty is only skin deep
31. Nghề nào cũng biết nhưng chẳng tinh nghề nào: Jack of all trades and master of none
32. Nồi nào úp vung nấy: Every Jack has his Jill
33. Hoạn nạn mới biết bạn hiền: A friend in need is a friend indeed
34. Ác giả ác báo: Curses come home to roost
35. Tay làm hàm nhai: No pains no gains
36. Tham thì thâm: Grasp all lose all
37. Nói thì dễ làm thì khó: Easier said than done
38. Dễ được thì cũng dễ mất: Easy come easy go
39. Phi thương bất phú: Nothing venture nothing gains
40. Mỗi thời mỗi cách: Other times other ways
41. Còn nước còn tát: While there’s life, there’s hope
42. Thùng rỗng kêu to: The empty vessel makes greatest sound
43. Có tật giật mình: He who excuses himself, accuses himself
44. Yêu nên tốt, ghét nên xấu: Beauty is in the eye of the beholder
45. Một giọt máu đào hơn ao nước lã: Blood is thicker than water
46. Cẩn tắc vô ưu: Good watch prevents misfortune
47. Ý tưởng lớn gặp nhau: Great minds think alike
48. Điếc không sợ sung: He that knows nothing doubts nothing
49. No bụng đói con mắt: His eyes are bigger than his belly
50. Vạn sự khởi đầu nan: It’s the first step that counts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *