TÌNH BẠN QUA 24 CHỮ CÁI TIẾNG ANH

Tình bạn qua 24 chữ cái tiếng Anh

Accepts you as you are – Chấp nhận con người thật của bạn

Belives in “you” – Luôn tin tương bạn

Calls you just to say ” Hi” – Điện thoại cho bạn để nói xin chào

Dosen’t give up on you – Không bỏ rơi bạn

Envisions the whole of you – Hình ảnh của bạn luôn trong tâm trí họ

Forgives your mistakes – Tha thứ cho mọi lỗi lầm

Give unconditionally – Cho đi vô điều kiện

Helps you – Giúp đỡ bạn

Inviles you over – Luôn lôi cuốn bạn

Just “be” with you – Tỏ ra xứng đáng với bạn

Keep you close at heart – Trân trọng bạn

Love you for who are – Quý bạn bởi con người thật của bạn

Make a diference in your life – tạo ra sự khác biệt trong đời bạn

Never judges – không bao giờ phán xét

Offter support – Là nơi nương tựa cho bạn

Picks you up – vực bạn dậy khi bạn suy sụp

Quiets your tears – Làm dịu đi những giọt nước mắt của bạn

Say nice thing about you – nói những đềiu tốt đẹp về bạn

Tell you the truth when you need to heart it – Sẵn sàng nói sự thật khi bạn
cần

Xamines your head ịnuries – Bắt mạch được những chuyện khiến bạn đau đầu

Yells when you won’t listten – Hét to vào tai bạn khi bạn không lắng nghe

Tình bạn qua 24 chữ cái tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *