TRÍCH DẪN TIẾNG ANH Ý NGHĨA

Trích dẫn tiếng Anh ý nghĩa

1.Don’t stop giving love even if you don’t receive it. Smile anf have patience.
– Đừng từ bỏ tình yêu cho dù bạn không nhận được nó. Hãy mỉm cười và kiên nhẫn.

2.You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it.
– Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu.

Trích dẫn tiếng Anh ý nghĩa

Những câu Trích dẫn tiếng Anh ý nghĩa

3. Friendship often ends in love, but love in friendship-never
– Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

4. How can you love another if you don’t love yourself?
– Làm sao có thể yêu người khác. Nếu bạn không yêu chính mình.

5. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.
– Ghét ai có thể nêu được lý do, nhưng yêu ai thì không thể.

6. I’d give up my life if I could command one smille of your eyes, one touch of your hand.
– Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn em cười, được nắm tay em.

7. I would rather be poor and in love with you, than being rich and not having anyone.
– Thà nghèo mà yêu còn hơn giàu có mà cô độc

8. I looked at your fare… my heart jumped all over the place.
– Khi nhìn em, anh cảm giác tim anh như loạn nhịp.

9. In lover’s sky, all stars are eclipsed by the eyes of the one you love.
– Dưới bầu trời tình yêu, tất cả những ngôi sao đều bị che khuất bởi con mắt của người bạn yêu.

10. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.
– Tôi chỉ mất 1 giây để nói tôi yêu bạn nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng tỏ điều đó.

11. If you be with the one you love, love the one you are with.
– Yêu người yêu mình hơn yêu người mình yêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *