TRÌNH BÁO MẤT ĐỒ BẰNG TIẾNG ANH

Trình báo mất đồ bằng tiếng Anh. Các bạn đã bao giờ bị mất đồ chưa? Trong trường hợp như vậy chúng ta phải làm như thế nào nhỉ? iSpeak xin chia sẻ 1 bài học tiếng anh để giải quyết trường hợp này nhé
Maria vừa bị mất chiếc ví của mình. Cô liền đến sở cảnh sát để trình báo về vụ việc này. Hãy theo dõi câu chuyện của Maria nhé:

Trình báo mất đồ bằng tiếng Anh

Cách Trình báo mất đồ bằng tiếng Anh

Police Officer: Good afternoon, can I help you? – Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
Maria: Hm.. Hello.. I would like to report my stolen purse, please. I’ve just lost it a few minutes ago. – Ừm… xin chào.. tôi muốn trình báo về việc bị mất ví. Tôi chỉ vừa làm mất cách đây vài phút thôi.
P.O: Ok. I will take some details.. Could you please tell me what it looks like? – Được rồi tôi sẽ ghi chi tiết. Cô có thể nói cho tôi trông cái ví đó thế nào không?
Maria: It is a leather one. I put it in my bag. – Nó làm bằng da. Tôi cho nó vào túi của tôi.
P.O: And was it locked? I mean your bag? – Thế nó có khóa không? Ý tôi là túi của cô ấy?
Maria: Yes. But the theft slit my bag to steal my purse. – Có. Nhưng tên trộm đã rạch túi của tôi để lấy cái ví.
P.O: Okay… what color is your purse? – Được rồi.. Ví của cô màu gì?
Maria: Black. – màu đen
P.O: What is its size? – Cỡ của cái ví thế nào?
Maria: It’s not too big or long.. about
P.O: Any things special on it that make it stand out? – Có điểm gì đặc biệt ở trên cái ví làm nó trông nổi bật không?
Maria: It has a small scratch in the front and near a brand name Prada – Nó có một vết xước nhỏ ở đằng trước gần mác nhãn hiệu tên là Prada
P.O: Could you tell me what you have inside the purse? – Làm ơn nói cho tôi biết trong cái ví của cô có gì?
Maria: Well, luckily I did not put important papers in it, but there was $800 – my salary in this month. – Chà may là tôi không để giấy tờ quan trọng trong đó, nhưng có 800 đô la – tiền lương tháng này của tôi đó.
P.O: I see. Where exactly did you lose it? – Tôi hiểu. Chính xác là cô mất nó ở đâu?
Maria: Well I’m not sure. 20 minutes ago I was walking on the street and only a few minutes later I noticed I had just lost it. – Tôi không biết nữa. 20 phút trước tôi đang đi dạo trên phố và chỉ vài phút sau tôi phát hiện ra tôi vừa mất nó.
P.O: What is that street? – Con phố nào vậy?
Maria: Rose street. – Phố Rose.
P.O: I got it. I will notify you if we found it. Please fill your personal information in the form. – Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cho cô biết nếu chúng tôi tìm thấy nó. Xin cô điền thông tin cá nhân vào tờ đơn này.

Cấu trúc cần nhớ:

  • I would like to report my stolen purse, please
  • Could you please tell me what it looks like?
  • But the theft slit my bag to stole my purse.
  • Could you tell me what did you have inside the purse?

Please fill your personal information in the form.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *