TWO INSPIRING FOOD BLOGS

Food bloggers Tony and Jack both experienced drastic changes. They went from living fairly comfortable lives to having practically nothing. Now they’re trying to help other people by showing them how they can eat well with  very little money. [See our Recipe section for Jack’s vegetarian burgers recipe.]

1 Tony

“If you have a passion for good food, but very little money, what do you eat? How do you organize your kitchen? Where do you shop? Well that’s the situation I’m in, and that’s what this site is about,” explains Tony, otherwise known as the Skint Foodie. Tony’s website and blog (www.theskintfoodie.com) is full of recipes and ideas on how to create delicious, nutritional food with very little money. Some of his recipes include spaghetti with broccoli, courgette and parmesan soup, and risotto with sausage. So, how does he do it? “Being a skint foodie is about how you plan your weekly menu. It’s about investing time and effort into shopping. Above all, it’s eating as well as you can on the budget you can afford,” he adds. So, what had happened to Tony? He once had a family, a nice home and a well-paid job that paid £130,000 a year, but lost it all because of an alcohol addiction. Now that he’s back on his feet he wants to help others.

2 Jack

Jack is another food blogger. Like Tony, Jack (a girl) also lost her job, and found herself with practically no money and a young child to feed. After the initial shock, she became determined to cook as well as she could on the money she had. “I started to cook for myself and my three-year-old son on an extremely low budget because the £6 in change I scraped from corners of drawers, coat pockets and my son’s money box was all I had to work with,” she explains. Later, she started writing about her experiences, and including recipes on her blog www.agirlcalledjack.com. Since then, the blog has become extremely popular and her life has turned around. But has it changed her? “People ask if I will still live on such a tight budget now that I have a cookbook deal and a job. Yes, I will. Because two years ago, I had a £27,000-a-year job and a beautiful home, and I could never have imagined life falling apart as much as it did – and I’ll be damned if I ever go through that again.”

What an inspiration!

 

Hai blog thực phẩm truyền cảm hứng

Các blogger thực phẩm Tony và Jack đều trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Họ đã đi từ cuộc sống khá thoải mái đến thực tế không có gì. Bây giờ họ đang cố gắng giúp đỡ người khác bằng cách chỉ cho họ cách họ có thể ăn ngon với rất ít tiền. [Xem phần Công thức của chúng tôi để biết công thức bánh mì kẹp thịt chay Jack.]

1 Tony

Nếu bạn có niềm đam mê với những món ăn ngon, nhưng rất ít tiền, bạn sẽ ăn gì? Làm thế nào để bạn tổ chức nhà bếp của bạn? Bạn mua đồ ở đâu? Vâng, đó là tình huống mà tôi đã tham gia, và đó là những gì trang web này nói về, ông giải thích Tony, còn được gọi là Skint Foodie. Trang web và blog Tony Tony (www.theskintfoodie.com) có đầy đủ các công thức và ý tưởng về cách tạo ra những món ăn ngon, dinh dưỡng với rất ít tiền. Một số công thức nấu ăn của anh ấy bao gồm spaghetti với bông cải xanh, súp và súp parmesan, và risotto với xúc xích. Vì vậy, làm thế nào để anh làm điều đó? Một người thích ăn uống là về cách bạn lên kế hoạch cho thực đơn hàng tuần. Nó nói về đầu tư thời gian và công sức vào mua sắm. Trên tất cả, nó ăn nhiều như bạn có thể với ngân sách bạn có thể chi trả, anh ấy nói thêm. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với Tony? Anh ấy đã từng có một gia đình, một ngôi nhà đẹp và một công việc được trả lương cao, trả 130.000 bảng mỗi năm, nhưng mất tất cả chỉ vì nghiện rượu. Bây giờ anh ấy đã trở lại trên đôi chân của mình, anh ấy muốn giúp đỡ người khác.

2 Jack

Jack là một blogger thực phẩm khác. Giống như Tony, Jack (một cô gái) cũng mất việc, và thấy mình thực tế không có tiền và một đứa trẻ phải nuôi. Sau cú sốc ban đầu, cô quyết tâm nấu ăn tốt nhất có thể với số tiền mình có. Tôi bắt đầu tự nấu ăn cho mình và đứa con trai ba tuổi với ngân sách cực kỳ thấp vì số tiền thay đổi 6 bảng tôi đã cào từ các ngăn kéo, túi áo khoác và hộp tiền của con trai tôi là tất cả những gì tôi phải làm việc với, cô ấy giải thích. Sau đó, cô bắt đầu viết về những trải nghiệm của mình, và bao gồm cả công thức nấu ăn trên blog của mình www.agirlcalledjack.com. Kể từ đó, blog trở nên vô cùng nổi tiếng và cuộc sống của cô đã quay lại. Nhưng nó đã thay đổi cô ấy? Người dân hỏi tôi có còn sống với ngân sách eo hẹp như vậy không khi tôi có hợp đồng nấu ăn và làm việc. Vâng tôi sẽ. Bởi vì hai năm trước, tôi có một công việc trị giá 27.000 bảng một năm và một ngôi nhà đẹp, và tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ sụp đổ nhiều như nó – và tôi sẽ bị nguyền rủa nếu tôi lại trải qua điều đó một lần nữa.

Thật là một nguồn cảm hứng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *