VÀI LỖI NHỎ KHÔNG NÊN CÓ KHI NÓI HOẶC VIẾT TIẾNG ANH

Vài lỗi nhỏ không nên có khi nói hoặc viết Tiếng Anh. Dưới đây là một vài lỗi thường khiến người ta rơi vào tình trạng khó xử – cũng là những bài học cần thiết khi giao tiếp bằng tiếng Anh.
Hãy bắt đầu với vài lỗi (blunders) thường gặp:

Vài lỗi nhỏ không nên có khi nói hoặc viết Tiếng Anh

Vài lỗi nhỏ không nên có khi nói hoặc viết Tiếng Anh nên biết

1. ~ “It was a blunder mistake.”
Sửa lại cho đúng thôi nào mọi người! Từ ‘blunder’ cũng có nghĩa là ‘mistake’, vì vậy bạn nên nói:
~ “It was a blunder,” or
~ “It was a big mistake.”

2. ~ “It would have been more better.”
Bản thân từ ‘better’ trong câu đã ngụ ý là so sánh hơn – việc sử dụng từ ‘more’ trong câu là không hợp lý và không cần thiết. Vì vậy câu đúng sẽ phải là:
~ “It would have been better.”

3. ~ “Why don’t he get married?”
Trợ từ ‘don’t’ được dùng với ‘i’, ‘you’, ‘we’, ‘they’. Ví dụ như: “why don’t they get married?”. Vì vậy câu đúng là:
~ “Why doesn’t he get married?”

4. ~ “I want two Xeroxes of this card.”
Từ ‘Xerox’ được dùng trong tiếng Anh Mỹ ở Miền Bắc như một động từ. Thật ra, ‘Xero’ là tên của một công ty cung cấp máy photocopy! Vì vậy chính xác phải là:
~ “I want two photocopies of this card.”

5. ~ “Your hairs are looking silky today.”
Đây là một lỗi phổ biến nhất của người Ấn Độ. Số nhiều của ‘hair’ là ‘hair’! Do đó:
~ “Your hair is looking silky today.”

6. ~ Loose vs lose
Nhiều người mắc lỗi này. Chắc hẳn họ đã nhầm lẫn giữa từ ‘loose’ và ‘lose’ trong khi viết. ‘lose’ có nghĩa là ‘chịu thua hoặc chịu thất bại’. Vì vậy, bạn nên viết:
~ ‘I don’t want to lose you,” and not ‘ don’t want to loose you.’
‘Loose’, mặt khác có nghĩa là ‘không chắc chắn’ hoặc ‘không vừa’. Trong trường hợp này, bạn có thể viết:
~ “My shirt is loose,” not “My shirt is lose.”

7. ~ “One of my friend lives in Kolkata.”
Đây là một trong những lỗi phổ biến nhất trong tiếng Anh – Ấn! Cách chính xác để nói đó là:
“One of my friends lives in Kolkata.”
Tại sao? Vì câu trên ngụ ý rằng bạn có nhiều bạn sống ở Kolkata, nhưng bạn đang để cập đến chỉ một trong số họ.

8. ~ Thời:
Người ta thường dúng sai thời trong câu. Ví dụ, một ai đó nói:
~ “I didn’t cried when I saw the movie.”
Tiếc là từ ‘didn’t’ thì không bao giờ theo sau bởi một động từ thời quá khứ, trong trường hợp này là từ ‘cried’. Chính xác phải là:
~ “I didn’t cry when I saw the movie.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *